VOC: Overgekomen brieven en papieren

Bent u op zoek naar brieven, dagregisters, missiven en resoluties die vanuit Azië en Afrika naar de kantoren van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Nederland werden gestuurd? Gebruik dan deze zoekhulp en bijbehorende index.

Alles uitklappen

Via de index 'VOC: overgekomen brieven en papieren' kunt u zoeken in de beschrijvingen van 170.123 overgekomen brieven en papieren van de Kamer Zeeland en Kamer Amsterdam, uit het archief VOC (1.04.02) uit de periode 1609-1795.

U kunt scans bestellen of de persoonsdossiers reserveren om in de studiezaal te bekijken.

Scans bestellen

Wanneer u een scan wilt bestellen, klikt u eerst op het zoekresultaat. Op de volgende pagina ziet u de informatie over het stuk en de bronverwijzing. Noteer de Katern en paginanummers, bijvoorbeeld: (Katern: Ambon Pagina 7-44). Klik op de link achter het woord 'Bronverwijzing'. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Bestel scans'. Vul in het specificatieveld de Katern en de paginanummers in.

Reserveren

Wilt u het stuk liever reserveren om in te zien in onze studiezaal, noteer dan de Katern en paginanummers, bijvoorbeeld: (Katern: Ambon Pagina 7-44), die in de bronverwijzing zijn opgenomen. Vervolgens klikt u op de link achter het woord bronverwijzing. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Reserveer'. Met behulp van de katern en paginanummers vindt u het door u gezochte stuk snel terug in de studiezaal.

VOC-archieven in het buitenland

Niet al het archief van de VOC is bewaard gebleven. Bovendien ligt maar een deel van het VOC-archief in Nederland. Het stuk dat u zoekt kan ook in een archief in India, Indonesië of een ander land waar de VOC actief was, liggen.

Veel VOC-documenten zijn tijdens oorlogen in handen gevallen van de Engelsen. De officiële stukken, de zogenoemde 'Prize Papers', bevinden zich in de National Archives in Londen. De scans van deze stukken bevinden zich in het archief High Court of Admiralty: Prize Papers (Sailing Letters) (2.22.24). Bent u op zoek naar één van deze 'Prize Papers' ofwel 'Sailing Letters'? Maak dan gebruik van de zoekhulp Sailing Letters.

Verschillende Kamers

Niet alle overgekomen brieven en papieren van de VOC staan in de index, alleen die van de Kamer Zeeland en een deel van de Kamer Amsterdam zijn in de index opgenomen. Brieven en papieren van de andere Kamers zijn niet opgenomen in de index, maar bevinden zich wel in het archief van de VOC (1.04.02)

Het Nationaal Archief voerde van 2000-2007 samen met archiefdiensten in Indonesië, Sri Lanka, India en Zuid-Afrika het programma Towards a New Age of Partnership (TANAP) uit om archiefmateriaal te behouden en toegankelijk te maken. Deze landen maakten in het verleden deel uit van het handelsgebied van de VOC. Om onderzoek makkelijker te maken, zijn in het programma TANAP de overgekomen brieven en papieren van de Kamer Zeeland per stuk beschreven. Men koos voor de Kamer Zeeland omdat deze serie het meest volledig bewaard is gebleven. Waar stukken ontbraken is de index aangevuld met de serie overgekomen brieven en papieren van de Kamer Amsterdam. De beschrijvingen zijn in deze index doorzoekbaar. Een precies overzicht van de inventarisnummers die beschreven zijn, vindt u op de Engelstalige website van TANAP onder Reference Codes.

De brieven, dagregisters, missiven en resoluties die vanuit Azië en Afrika naar de kantoren van de VOC in Nederland werden gestuurd, worden nu aangeduid met de term overgekomen brieven en papieren. Deze overgekomen bescheiden zijn de belangrijkste bron voor de geschiedenis van de Nederlandse activiteiten in het octrooigebied.