WIC: Overgekomen brieven en papieren 1621-1674

Zoekt u brieven die gestuurd zijn vanuit Afrika, Brazilië, Nieuw Nederland en de zogenaamde Wilde Kust (waaronder Suriname, Berbice, Essequebo en Demerary) naar de Kamer van Zeeland van de West-Indische Compagnie (WIC)?  Gebruik dan deze zoekhulp.

Alles uitklappen

De West-Indische Compagnie werd opgericht in 1621. De WIC had als doel de Nederlandse handelspositie in West-Indië te versterken en tegelijkertijd de Spaanse handelspositie via de kaapvaart te verzwakken. Daarnaast bood het bestaan van de WIC een mogelijkheid om de oorlog met Spanje op zee uit te vechten, ver weg van het Nederlandse grondgebied. De West-Indische Compagnie werd gevormd naar het model van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en bestond uit vijf Kamers: Amsterdam, Zeeland, Maze, Noorderkwartier en Stad en Lande. De Heren XIX vormden het bestuur. 

De West-Indische Compagnie kon de hooggespannen verwachtingen op termijn niet waarmaken. De strijd die ze voerde in Nederlands-Brazilië was zo kostbaar dat de Compagnie eraan failliet ging. Ondanks meerdere reddingsplannen werd de WIC in 1674 opgeheven. Wel werd er toen een nieuwe, tweede, West -Indische Compagnie opgericht. Deze hield zich voornamelijk bezig met de handel in slaven.

Het archief van de West-Indische Compagnie

Van het archief van de West-Indische Compagnie is niet veel bewaard gebleven. In 1821 werd een groot deel ervan verkocht als oud papier en wat overbleef raakte in 1844 zwaar beschadigd door een brand. Het grootste deel van het huidige WIC-archief is afkomstig van de Kamer Zeeland. Het archief bestaat voor een belangrijk deel uit de brieven en papieren die vanuit West-Indië naar de Kamers werden gestuurd.

Om een brief te vinden kunt u bijvoorbeeld zoeken op persoonsnamen, plaatsnamen of onderwerpen.

In de zoekresultaten vindt u beschrijvingen van de gevonden brieven en papieren. Hierin staat (zover bekend) door wie het stuk is geschreven, aan wie het is verzonden en wat het onderwerp was. Als u op een beschrijving klikt, vindt u achter het kopje 'Scans' een link waarmee u de scan van de brief kunt openen.