Een klacht of Wob-verzoek indienen

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar waar gewerkt wordt, gaat er wel eens iets mis. Bent u niet tevreden dan kunt een klacht indienen. Inzage in ons handelen vraagt u aan via een Wob-verzoek.

Alles uitklappen

Is uw contact met ons niet naar wens verlopen? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Vermeld uw naam, adres, datum en een omschrijving van uw klacht. Voor een snelle afhandeling ontvangen wij tevens graag uw mailadres of telefoonnummer.  U kunt uw klacht sturen aan 

Nationaal Archief
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Of mail uw schriftelijke klacht naar klachtencoordinator@nationaalarchief.nl

Voor de schriftelijke afhandeling van klachten bestaat een formele procedure. U krijgt een schriftelijke bevestiging dat uw klacht is ontvangen. Iemand die niet betrokken is geweest bij de gedragingen waarop uw klacht betrekking heeft, neem de klacht in behandeling. U wordt in de gelegenheid gesteld om op een hoorzitting te verschijnen.

De klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken. Bent u het niet eens met onze reactie, dan kunt u uw klacht doorsturen naar de Nationale Ombudsman.

Het Nationaal Archief maakt deel uit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en valt daarmee onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op grond van de Wob kunt u informatie opvragen over ons beleid of de uitvoering daarvan.

Een Wob-verzoek kunt u het beste schriftelijk indienen. U stuurt uw Wob-verzoek naar

Nationaal Archief
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

of via de mail maar contact@nationaalarchief.nl.

Meer informatie over de Wob vindt u op Rijksoverheid.nl. Daar worden ook eerdere Wob-verzoeken aan het Nationaal Archief en de afhandeling daarvan gepubliceerd.