Boekpresentatie historische atlas over de wording van Nederland

3 september 2019

Donderdag 5 september verschijnt de Historische Atlas NL. Deze atlas, met de ondertitel: hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt, is een ontstaansgeschiedenis van Nederland in historische kaarten.

Het Nationaal Archief nodigt u van harte uit om de boekpresentatie bij te wonen.

De Historische Atlas NL is geschreven en samengesteld door Martin Berendse, directeur van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) en voormalig algemeen rijksarchivaris/directeur van Het Nationaal Archief, en Paul Brood, archivaris bij het Nationaal Archief, en voormalig rijksarchivaris in Drenthe en Groningen, en tot voor kort docent 'archival studies' aan de Universiteit Leiden.

Op de boekpresentatie gaan de auteurs in gesprek met historicus Bart Gielen over de geschiedenis van Nederland in kaarten.

Aanmelden via: pers@nationaalarchief.nl 

Datum/tijd/adres: 
5 september 2019
15:30 u inloop 
16:00 u start programma

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10 of 12 Nederlandse provincies? Sinds wanneer komt de Rijn bij Lobith ons land binnen? Waarom wordt de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen weer onder water gezet? En waarom heet de staande leeuw die Nederland op oude kaarten verbeeldt de Leo Belgicus en is hij begin zeventiende eeuw gaan zitten?
Op deze en nog heel veel meer vragen geeft Historische atlas NL antwoord in woord en beeld. Een rijk geïllustreerd overzichtswerk waarin oude kaarten, vredesverdragen en andere sleuteldocumenten het verhaal van de wording van Nederland vertellen. Veruit de meeste historische stukken komen uit Nationaal Archief, de schatkamer van onze geschiedenis. Uiteraard zijn onze onafhankelijkheidsverklaring, het Plakkaat van Verlatinge (1581), en de oerversie van onze huidige grondwet (1848) in de atlas opgenomen. Maar ook veel onbekendere stukken, zoals het Verdrag van Londen (1839), dat ervoor zorgde dat Roermond niet in België, maar in Nederland kwam te liggen, komen aan bod.

De kaarten in Historische atlas NL variëren van het oudste cartografische materiaal tot nieuwe overzichtskaarten die laten zien hoe en wanneer de huidige landsgrenzen tot stand kwamen en… soms nog steeds niet helemaal duidelijk zijn.

Historische Atlas NL