Samenwerking

De (inter)nationale betekenis van onze collectie is groot en verdient daarom een brede bekendheid in binnen- en buitenland. Door samenwerking met de landen waarmee vanuit de historie een band bestaat en door actieve participatie in de (inter)nationale netwerken van archiefinstellingen brengt het Nationaal Archief de collectie en expertise duurzaam onder de aandacht.