Persbezoek filmploegen

Toegang voor filmploegen is alleen mogelijk na aanmelding  en toestemming van de afdeling Communicatie.

Voor deze accreditatie graag onderstaande informatie mailen naar pers@nationaalarchief.nl. Uw accreditatie wordt per mail bevestigd. Het Nationaal Archief behoudt zich het recht om verzoeken tot het maken van filmopnames niet te honoreren.

 • Volledige contactinformatie (naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Opdrachtgever/medium
 • Datum van bezoek
 • Reden voor bezoek
 • Inventarisnummers van de gewenste stukken
 • Ingevulde overeenkomst ‘filmopnamen in het Nationaal Archief’

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek:

 • Filmploegen zijn welkom op doordeweekse dagen van 09–17 uur.
 • Filmploegen dienen zich vijf werkdagen voorafgaand aan de gewenste filmdatum aan te melden.
 • Wanneer u stukken gaat inzien is het nodig een profiel aan te maken op onze collectie website
 • In de archiefruimtes en de studiezaal mag worden geflitst/belicht
 • In de tentoonstellingsruimte mag niet geflitst worden en mogen geen eigen lampen worden neergezet
 • Beperkt openbare archiefstukken mogen niet worden gefilmd
 • Andere bezoekers mogen niet worden gestoord of ongevraagd worden gefilmd
 • In de studiezaal, tentoonstellingsruimte, restauratieatelier en depots mogen geen jassen en tassen worden meegenomen, alleen datgene wat nodig is om te filmen mag mee naar binnen. De rest kan in een kluisje worden gestopt.
 • De Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing
 • Het Nationaal Archief behoudt zich het recht voor verzoeken tot archiefinzage- en het filmen van de archiefstukken niet te honoreren
 • Filmen is alleen toegestaan onder begeleiding van een medewerker van het Nationaal Archief. Afhankelijk van de aard en de openbaarheid van de stukken kan tevens een toezichthouder aanwezig zijn.

  Overeenkomst televisieopnamen in het Nationaal Archief