Conserveren van papier

We bewaren archieven in principe voor de eeuwigheid. Dat vraagt zorg en aandacht voor de stukken zelf, hun verpakking en bewaaromstandigheden. Schade-inventarisaties en risico-analyse helpen ons onze aandacht dáár te richten waar deze het meeste nodig is.

Conserveren
Denk en doe mee

De archief- en informatiesector blijft zich ontwikkelen. Dat doen we met elkaar. Neem deel aan discussies, werk online samen en wissel kennis uit. Bijvoorbeeld op een van de kennisplatforms van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). U bent van harte welkom!