Richtlijn archiveren overheidswebsites

De Richtlijn archiveren overheidswebsites is een norm voor het archiveren van openbare overheidswebsites. Het vertelt hoe je een website archiveert en waar je allemaal aan moet denken. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook geeft het een toelichting op alle gebruikte begrippen en bevat het een voorbeeldstappenplan.

Waarom een richtlijn?

Alle overheidsinformatie moet in goede geordende en toegankelijke staat verkeren voor zolang als nodig. Dat geldt dus ook voor overheidswebsites. Uit het in 2016 verschenen rapport van de Erfgoedinspectie Webarchivering bij de centrale overheid bleek grote behoefte aan kennis en handvatten om overheidswebsites te archiveren, op zo’n manier dat deze informatie ook in de toekomst nog beschikbaar is. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf het Nationaal Archief opdracht voor een handreiking webarchivering. Dit is de Richtlijn archiveren overheidswebsites geworden. Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding zorgt voor de implementatie van de richtlijn binnen de Rijksoverheid.

In samenwerking met

Voor het opstellen van de richtlijn hebben we intensief samengewerkt met informatie- en archiefprofessionals uit verschillende overheids- en archiefinstellingen. Na een grote openbare review via het Kennisnetwerk Informatie en Archief is de laatste input verwerkt en zijn we gekomen tot deze definitieve versie. Op kia.pleio.nl is de volledige verantwoording over de verwerking van de review te vinden.

Richtlijn archivering overheidswebsites