Bronapplicatie

Begripsdefinitie

Definitie

Eerste beheerapplicatie van een informatieobject.

Toelichting

De bronapplicatie is de beheerapplicatie waarin het informatieobject is ontvangen of opgemaakt.

Voorbeelden

Werkstroomsysteem. Vergunningensysteem. Boekhoudsysteem. Tekstverwerker. Postregistratiesysteem.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.