Bronproces

Begripsdefinitie

Definitie

Het werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt.

Toelichting

Het bronproces is het werkproces waarin een informatieobject is ontstaan. Een informatieobject documenteert het bronproces waaruit het voortkomt. Het bronproces bepaalt daarmee in belangrijke mate de eisen aan de toegankelijkheid van een informatieobject. De bewaartermijn bijvoorbeeld, wordt veelal bepaald door het bronproces. Is het bronproces geen overheidstaak, dan valt het informatieobject buiten de scope van DUTO. Het informatieobject is dan namelijk geen archiefstuk.

Informatie wordt soms uitgewisseld tussen verschillende werkprocessen. Het object wordt bijvoorbeeld in proces A opgemaakt en in proces B ontvangen. Strikt genomen betreft dit twee verschillende informatieobjecten: het origineel met A als bronproces en een reproductie met B als bronproces. Hoewel beide informatieobjecten dezelfde informatie bevatten, zijn het verschillende objecten. Dat betekent dat er verschillende eisen aan gesteld kunnen worden. De bewaartermijn voor het origineel kan bijvoorbeeld anders zijn dan voor de reproductie. Ook kunnen er andere eisen gelden voor de metagegevens, omdat er vanuit het bronproces andere behoeftes zijn.

Voorbeelden

Vergunningverlening voor een vergunningaanvraag. Projectuitvoering voor een projectplan.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.