Computerbestand

Begripsdefinitie

Definitie

Geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door een elektronisch apparaat (computer, smartphone, videorecorder enzovoort) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken.

Voorbeelden

Word-bestand. Videobestand.

Bronverwijzingen

Wikipedia (15-10-2015)

Merk op dat de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (ArchiefWiki) een definitie voor 'bestand' ("Groep vastgelegde gegevens of documenten bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen.") hanteert die niet helemaal overeenkomt met het begrip 'computerbestand'.