Digitaal depot

Begripsdefinitie

Definitie

Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale informatie mogelijk maakt.

Toelichting

Een digitaal depot wordt ook wel e-depot genoemd.

Bronverwijzingen

(ED3, eisen Duurzaam Digitaal Depot, 2008) Bron: [HU] Hoge urgentie, trage transitie (volledige versie)