Duurzaam bestandsformaat

Begripsdefinitie

Definitie

Bestandsformaat dat als geschikt is beoordeeld voor de vastlegging van een {{{duurzaam informatieobject}}}.

Toelichting

Omdat niet bekend is hoe de techniek zich ontwikkelt, is nooit met zekerheid te bepalen of een bestandsformaat duurzaam is. Daarom is een periodiek proces vereist waarin beoordeeld wordt welke formaten naar alle waarschijnlijkheid duurzaam zijn. Basis van de beoordeling is de huidige stand der techniek en de verwachte ontwikkelingen daarin. Dit is vooral afhankelijk van de mate van standaardisatie en ondersteuning van het formaat en de ontwikkeling van de gebruikersomgevingen.

Het is mogelijk dat op een bepaald moment een voorheen duurzaam bestandsformaat als niet meer duurzaam wordt beoordeeld. In dat geval zijn vaak maatregelen nodig om te voorkomen dat de informatie ontoegankelijk wordt. Dat kan bijvoorbeeld een conversie of emulatie zijn.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO. Er is uit de gezaghebbende bronnen geen definitie voor ‘duurzaam bestandsformaat’ bekend.