Duurzaam informatieobject

Begripsdefinitie

Definitie

Informatieobject dat voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitscriteria gedurende de hele beoogde levensduur.

Toelichting

Het begrip ‘duurzaam’ betekent in dit kader: 'bestemd om te duren' en is dus relatief. Of een informatieobject duurzaam is, hangt af van de kwaliteitseisen die eraan gesteld zijn. In de context van DUTO is een informatieobject duurzaam als het object tot het moment van vernietiging voldoet aan de door de zorgdrager vastgestelde kwaliteitseisen.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO. Er is bij de redactie geen vergelijkbare definitie uit de gezaghebbende bronnen bekend.