Zorgdrager

Begripsdefinitie

Definitie

Degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden.

Toelichting

In de Archiefwet 1995 staat wie op welk moment de zorgdrager is:

  • Departement: de minister
  • Gemeente: het college van burgemeester en wethouders
  • Provincie: het college van gedeputeerde staten
  • Overige overheidsorganen: het dagelijks bestuur (als dat er niet is: het bestuur)
  • Andere gevallen: de persoon met openbaar gezag bekleed

Door overbrenging kan het zorgdragerschap wijzigen.

Bronverwijzingen