Een samenleving in beweging

Nederland tussen 1976 en 2005 in 200 trends en 100 hotspots.

Een samenleving in beweging. Nederland tussen 1976 en 2005 in 200 trends en 100 hotspots.

Een samenleving in beweging  is het eindresultaat van de Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 die is uitgevoerd door het Nationaal Archief. Het doel van dit onderzoeksproject was om de meest kenmerkende maatschappelijke trends en hotspots (gebeurtenissen) uit de periode 1976-2005 in kaart te brengen en op hoofdlijnen te beschrijven. Dat resulteerde in de beschrijving van 196 trends en 103 hotspots. Na bronnenonderzoek en raadpleging van experts zijn deze trends en hotspots geselecteerd. Ze geven samen met de overkoepelende metatrends een overzicht van Een samenleving in beweging.