Handreiking voorkeursformaten Nationaal Archief

Deze handreiking geeft een overzicht van de voorkeursformaten van het Nationaal Archief voor digitale informatie.

Voorkeursformaten Nationaal Archief. Met het oog op duurzame toegankelijkheid. Versie 1.0, november 2016.

Alles uitklappen

Deze handreiking biedt zorgdragers handvatten om bij het vormen van een digitaal archief al in een vroeg stadium rekening te kunnen houden met de voorkeursformaten van het Nationaal Archief. Het e-Depot van het Nationaal Archief ondersteunt deze bestandformaten. Dit is van belang voor de inrichting van (zaak) systemen waarin het digitaal archief gevormd wordt.

De handreiking helpt ook bij het maken van keuzes die de duurzaamheid van overheidsinformatie bevorderen. Het is een onderdeel van de uitwerking van het preserveringbeleid van het Nationaal Archief. De handreiking kan gebruikt worden om te bepalen welke acties nodig zijn om de duurzaamheid van het archief te bevorderen en te komen tot een goede overdracht aan het Nationaal Archief. Daarnaast kan de handreiking dienen als referentie of input voor andere archiefinstellingen.

De handreiking richt zich op alle overheidsorganisaties (inclusief archiefinstellingen).