Metadata en het e-depot

Digitale archiefbescheiden kunnen worden opgeslagen in het e-Depot van het Nationaal Archief. Voor een soepele opname, het beheer en de ontsluiting van archiefbescheiden zijn metadata nodig. Deze metadata dienen op een gestructureerde manier te worden aangeleverd voor automatische verwerking. Deze structuur is vastgelegd in een metadatamodel voor het e-Depot. Van dit model is een XML-formaat afgeleid.

De basis voor het metadatamodel wordt gelegd door het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid en het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. Het e-Depot gebruikt deze beide profielen omdat de voorziening gebruikt kan worden door alle overheden.

Het metadatamodel is vertaald naar een machineleesbare vorm: het XML-formaat ToPX. In deze vorm kan het e-Depot metadata conform het metadatamodel automatisch verwerken. De software van het e-Depot controleert daarbij de structuur en de aanwezigheid van verplichte elementen.

Het metadatamodel en het XML-formaat kunnen vrijelijk gebruikt worden in de eigen organisatie. Voor vragen kan contact worden opgenomen met het Nationaal Archief.

Zie ook de voorwaarden export naar het e-Depot.

ToPX 2 3 1 xsd is huidige versie.