Selectielijsten ter inzage

Voordat een organisatie de nieuwe of herziene selectielijst kan gebruiken, hebben burgers 6 weken de tijd om op de selectielijst te reageren. Dit noemen we de terinzagelegging. De selectielijst is dan in te zien op onze studiezaal en website. In die periode kan iedereen op het concept reageren en een zienswijze indienen. Dit is geregeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Momenteel zijn er geen concept-selectielijsten ter inzage.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan op 3 manieren:

  • via het contactformulier onder vermelding van ‘zienswijze selectielijst’
  • per brief: Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivaris, postbus 90520, 2509 LM Den Haag
  • telefonisch: 070-3315460 (maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur)