Selectielijsten ter inzage

Voordat een organisatie de nieuwe of herziene selectielijst kan gebruiken, hebben burgers 6 weken de tijd om op de selectielijst te reageren. Dit noemen we de terinzagelegging. De selectielijst is dan in te zien op onze studiezaal en website. In die periode kan iedereen op het concept reageren en een zienswijze indienen. Dit is geregeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

U kunt op dit moment de volgende concept-selectielijsten inzien:

  • Selectielijst van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en rechtsvoorganger vanaf 2009, tot 11 april 2019 

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan op 3 manieren:

  • via het contactformulier onder vermelding van ‘zienswijze selectielijst’
  • per brief: Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivaris, postbus 90520, 2509 LM Den Haag
  • telefonisch: 070-3315460 (maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur)

Selectielijst van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en rechtsvoorganger vanaf 2009

Selectielijst van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en rechtsvoorganger vanaf 2009