Substitutie

Begripsdefinitie

Definitie

Het vervangen van archiefinformatie door reproducties. De originelen worden vernietigd.

Toelichting

Door substitutie worden de reproducties archiefstukken in de zin van de Archiefwet. De nieuwe informatiedragers moeten dan ook voldoen aan de eisen die worden gesteld in de regeling duurzaamheid archiefbescheiden.

Bronverwijzingen

Hoge urgentie, trage transitie (volledige versie).