Toegankelijkheidsniveau

Begripsdefinitie

Definitie

Vastgestelde set kwaliteitseisen voor de toegankelijkheid van informatieobjecten die behoren tot een bepaalde risicoklasse.

Toelichting

Een organisatie kan verschillende toegankelijkheidsniveaus definiëren (bijvoorbeeld laag - midden - hoog) voor verschillende risicoklassen van informatieobjecten. Voor elk toegankelijkheidsniveau is vastgelegd aan welke van de DUTO-eisen minimaal voldaan moet worden om de risico's acceptabel te houden. Aan een toegankelijkheidsniveau kunnen ook organisatiespecifieke kwaliteitseisen worden toegevoegd.

Bronverwijzingen

  • Eigen definitie.
  • Vergelijkbaar met het begrip (kwaliteits)klasse in ISO9000 - ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst.
  • De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid  (deel II) spreekt van een beheerregime: een verzameling normen en regels voor het informatiebeheer. Het toegankelijkheidsniveau is onderdeel van een beheerregime.