Vernietigen

Begripsdefinitie

Definitie

Proces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden.

Toelichting

Vernietigen van een informatieobject betekent dat de gegevens waaruit het informatieobject bestaat niet meer zijn te reconstrueren. Waardoor het informatieobject als geheel niet meer toegankelijk te maken is. Dit geldt ook voor aanwezige backups van de informatieobjecten en bijbehorende metadata.

Vernietiging sluit niet uit dat dezelfde gegevens, of een deel daarvan, nog steeds toegankelijk zijn als onderdeel van een ander informatieobject. Bijvoorbeeld een reproductie die het origineel vervangt, of een kopie die naar een andere organisatie is gestuurd.

Bronverwijzingen

Definitie overgenomen van de NEN ISO 15489.

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (ArchiefWiki) (lemma 15) kent een iets andere definitie: "Zodanig bewerken van de gegevensdrager dat daarvan of daaruit op geen enkele wijze de gegevens die erop zijn vastgelegd kunnen worden gereconstrueerd." Maar dit komt op hetzelfde neer.