Vertaalschema

Begripsdefinitie

Definitie

Instructie hoe metagegevens die voldoen aan metagegevensschema A, vertaald kunnen worden naar metagegevens die voldoen aan metagegevensschema B.

Toelichting

Vertaalschema's worden gebruikt om metagegevens te vertalen. Dat gebeurt als een metagegevensschema aangepast wordt, of als er met meerdere metagegevensschema's tegelijk gewerkt wordt. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een beheerapplicatie een eigen intern schema hanteert, maar er tegelijkertijd een gestandaardiseerd schema ondersteund moet worden. Een vertaalschema beschrijft dan hoe de interne metagegevens omgezet moeten worden naar het standaardschema.

Uitgaande van de structuur zoals in de toelichting bij metagegevensschema, is de typsche vorm van een vertaalschema:

  • Per attribuutnaam uit schema A is beschreven naar welke attribuutnaam uit schema B deze vertaald wordt.
  • Per attribuutnaam uit schema A is beschreven hoe de attribuutwaarden vertaald worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een vertaaltabel (= opsomming van waardes en de vertaling daarvan) of een formule

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.