Archiefstukken inkomen Koninklijk Huis nu in te zien

3 september 2018

Een flink aantal documenten over het inkomen van het Koninklijk Huis is vanaf nu voor iedereen in te zien in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Openbaar toegankelijk

In het archief van het ministerie van Algemene Zaken (2.03.01) bevinden zich verschillende archiefstukken over het inkomen van het Koninklijk Huis die tot voor kort nog nooit ter inzage waren gegeven. Met ingang van 4 september 2018 zijn deze openbaar. 48 archiefstukken zijn nu helemaal openbaar. Van zes archiefstukken zijn gedeeltes openbaar gemaakt. De stukken zijn via www.gahetna.nl te reserveren en in de studiezaal van het Nationaal Archief in te zien.

Hoe kwam dit tot stand?

In 2017 ging na kritische berichten in de media een onderzoeksteam aan de slag om te onderzoeken of er sprake was van geheime afspraken waarmee leden van het Koninklijk Huis gecompenseerd werden voor de belasting die zij moeten betalen. Maar van een geheime afspraak bleek geen sprake. Het onderzoeksteam Inkomen Kroon, onder leiding van prof. Dr. C.C. van Baalen, concludeerde dit op basis van een groot aantal archiefstukken, waarvan een aantal beperkt openbaar toegankelijk waren, of zelfs nog nooit ter inzage waren gegeven. Na het verschijnen van de onderzoeksresultaten heeft de minister van Algemene Zaken besloten dat de meeste van deze archiefstukken nu wel openbaar mogen zijn.

Meer weten?

Lees en bekijk het rapport van het onderzoeksteam en de kabinetsreactie op rijksoverheid.nl

Alles uitklappen

Inventarisnummer

Beschrijving

7023

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon: Belastingvrijdom

7024

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon: Buitenlandse gegevens met betrekking tot de relatie staatshoofd-staatskas

7025

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon: Documentatie

7026

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon: Publieke Opinie

7027

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon:  Wijzigingen  van artikelen van de Grondwet door de verhoging van het inkomen

7028

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon: Wijzigingen  van artikelen van de Grondwet door de verhoging van het inkomen

7029

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon: Aantekeningen betreffende verhoging van het inkomen van de Kroon

7055

Stukken betreffende de totstandkoming van regelingen inzake het verkopen en ruilen van gronden behorende tot het Kroondomein, benoeming, ontslag en pensioenvoorziening van de administrateur en het personeel van het Kroondomein en de financiële verhouding tussen het Koninklijk Huis (Kroondomeinen) en het Rijk

11151

Stukken betreffende de verwerking van het rapport van de Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis ('Commissie-Simons') in de werkzaamheden van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet

11152

Stukken betreffende de voorbereiding en uitkomsten van het overleg met betrokken ministers over het bij de Staten-Generaal aanhangig te maken wetsontwerp Herziening Financieel Statuut Koninklijk Huis

11153

Stukken betreffende de regeling van de financiële verhouding van het Rijk en het Koninklijk Huis: Algemeen

11154

Stukken betreffende de regeling van de financiële verhouding van het Rijk en het Koninklijk Huis: Wetsontwerp betreffende grondwetswijziging inzake belastingvrijdom van en uitkeringen aan het Koninklijk Huis

11155

Stukken betreffende de regeling van de financiële verhouding van het Rijk en het Koninklijk Huis: Wetsontwerp tot herziening van het financieel statuut van het Koninklijk Huis

11156

Stukken betreffende de regeling van de financiële verhouding van het Rijk en het Koninklijk Huis: Wetsontwerp tot regeling van het financieel statuut van het Koninklijk Huis: Wetsontwerp tot regeling van het financieel statuut van het Koninklijk Huis

11157

Stukken betreffende de regeling van de financiële verhouding van het Rijk en het Koninklijk Huis: Wet op het Kroondomein 1959

11158

Stukken betreffende de regeling van de financiële verhouding van het Rijk en het Koninklijk Huis: Notulen van de Contactcommissie Hof-Rijk

11159

Stukken betreffende de voorbereiding van de behandeling in de Staten-Generaal van het wetsontwerp tot herziening van het Financieel Statuut Koninklijk Huis

11187

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon

11199

Intern voorstel van de raadadviseur D. van Duyne tot instelling van een ambtelijke commissie inzake de uitwerking van het Financieel Statuut Koninklijk Huis, met akkoordverklaring van de minister-president

12367

Stukken betreffende inwinning en verwerking van informatie over financiële regelingen voor staatshoofden in het buitenland

12368

Stukken betreffende de verstrekking van informatie door de staatssecretaris van Financiën aan de Commissie                                                              

12369

Correspondentie van de secretaris met prof.dr. J. van der Poel inzake de historische achtergrond van de belastingvrijdom van het Koninklijk Huis

12370

Agenda's, vergaderstuk en verslagen van vergaderingen

12371

Bij de secretaris ingekomen stukken van de voorzitter

12372

Stukken betreffende de verstrekking van informatie door de accountant van het Koninklijk Huis aan de Commissie over uiteenlopende aspecten van de financiële positie van het Koninklijk Huis

12373

Brieven uitgegaan van de secretaris jhr.mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden, doorslagen, deels met bijlagen

12374

Voorstudies en concepten voor het Commissierapport, in verschillende versies, met kanttekeningen en bijbehorende stukken

12375

Ontwerpen voor een nota van de Commissie voor de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, met geleidebrief

12376

Lidmaatschapsstukken van drs. J.W. de Pous als lid van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons), in 1985 en 2000 door resp. de Sociaal-Economische Raad en mr. T.K. de Pous bij het Kabinet van de Minister-President gedeponeerd: Correspondentie met bijlagen

12377

Lidmaatschapsstukken van drs. J.W. de Pous als lid van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons), in 1985 en 2000 door resp. de Sociaal-Economische Raad en mr. T.K. de Pous bij het Kabinet van de Minister-President gedeponeerd: Deponering van het archief

12378

Lidmaatschapsstukken van drs. J.W. de Pous als lid van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons), in 1985 en 2000 door resp. de Sociaal-Economische Raad en mr. T.K. de Pous bij het Kabinet van de Minister-President gedeponeerd: Documentatie

12379

Lidmaatschapsstukken van drs. J.W. de Pous als lid van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons), in 1985 en 2000 door resp. de Sociaal-Economische Raad en mr. T.K. de Pous bij het Kabinet van de Minister-President gedeponeerd: Kopieën van kranten- en tijdschriftartikelen

12380

Lidmaatschapsstukken van drs. J.W. de Pous als lid van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons), in 1985 en 2000 door resp. de Sociaal-Economische Raad en mr. T.K. de Pous bij het Kabinet van de Minister-President gedeponeerd: Ontwerp- en eindversies van het rapport, publieke presentatie

12381

Lidmaatschapsstukken van drs. J.W. de Pous als lid van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons), in 1985 en 2000 door resp. de Sociaal-Economische Raad en mr. T.K. de Pous bij het Kabinet van de Minister-President gedeponeerd: Vergelijking met het buitenland

12382

Lidmaatschapsstukken van drs. J.W. de Pous als lid van de Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons), in 1985 en 2000 door resp. de Sociaal-Economische Raad en mr. T.K. de Pous bij het Kabinet van de Minister-President gedeponeerd: Verslagen van vergaderingen

12443

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Aantekeningen en correspondentie betreffende de indexering van toelagen

12444

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Aantekeningen van de voorzitter betreffende de voorgeschiedenis, ontstaan en werkzaamheden van de Stuurgroep

12445

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Correspondentie van de voorzitter

12446

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Diverse aantekeningen

12447

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Kladagenda's voor vergaderingen van de Contactcommissie

12448

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Kladnotulen van de Stuurgroepvergaderingen

12450

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Teksten van wetsontwerpen en memories van toelichting, met aantekeningen en correspondentie dienaangaande

12452

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Vergaderstukken van de Stuurgroep, met geleidestukken

12453

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Verslagen van de Stuurgroep-vergaderingen

12454

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie: Verslagen van vergaderingen van de Contactcommissie

12455

Stukken betreffende de werkzaamheid van de Stuurgroep resp. Contactcommissie

12456

Correspondentie en documentatie van de voorzitter over de rechtstoestand en opbrengst van het Kroondomein in relatie tot de voornemens tot herziening van het grondwettelijke inkomen van de Kroon

12457

Correspondentie en documentatie van de voorzitter betreffende de voorbereidingen voor de verkaveling van het Kroondomein II in verband met de voornemens tot herziening van het grondwettelijk inkomen van de Kroon

Inventarisnummer

Beschrijving

7022A

Stukken betreffende het inkomen van de Kroon: Algemeen

7266A

Nota's van de minister-president P.J.S. de Jong betreffende door hem gevoerde gesprekken over aangelegenheden met betrekking tot de koninklijke familie

11204A

Stukken betreffende de eigendom, het beheer en het onderhoud van de koninklijke paleizen en andere gebouwen: Algemeen

11206A

Stukken betreffende de eigendom, het beheer en het onderhoud van de koninklijke paleizen en andere gebouwen: Jachtslot Het Oude Loo

11216A

Stukken betreffende de eigendom, het beheer en het onderhoud van de koninklijke paleizen en andere gebouwen: Paleis op de Dam

11217A

Stukken betreffende de eigendom, het beheer en het onderhoud van de koninklijke paleizen en andere gebouwen: Paleis Soestdijk