Bent u klaar voor de AVG?

16 mei 2018

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vooruitlopend op deze wetswijzing heeft het Nationaal Archief een informatiefolder ontwikkeld. Heeft u vragen over welke gevolgen de AVG voor u als zorgdrager heeft? Lees dan de folder.

Bekijk de Informatiefolder Algemene Verordening Gegegevensbescherming

Samen met collega’s discussiëren over de AVG en kennis uitwisselen? Kijk dan op kennisplatforms juridische vraagstukken en openbaarheid op Kennisnetwerk Informatie en Archief op kia.pleio.nl.