Openbare review Richtlijn archiveren overheidswebsites

15 mei 2018

Graag delen wij de conceptversie van de Richtlijn archiveren overheidswebsites met u. Met deze richtlijn wil het Nationaal Archief overheidsorganisaties helpen bij het uitvoeren van hun archieftaken. Het is daarom belangrijk dat de richtlijn begrijpelijk en praktijkgericht is.

Daarbij vragen we uw hulp. Vanaf vandaag kan iedereen die geïnteresseerd is in webarchivering commentaar geven op de conceptrichtlijn. We nodigen met name websitebeheerders en medewerkers van archiefinstellingen van harte uit om hun opmerkingen in te sturen. 

Hoe kunt u meedoen?

Helpen is heel eenvoudig. Lees de richtlijn en schrijf uw opmerkingen in het formulier. Mail het dan naar contact@nationaalarchief.nl, onder vermelding van 'Review Richtlijn archivering overheidswebsites.’ Ook eventuele vragen over de review kunt u mailen naar dat adres.

We ontvangen uw formulier graag uiterlijk 4 juni 2018 retour.

Kennisplatform webarchivering

Voor meer informatie kunt u terecht op het kennisplatform webarchivering op Kennisnetwerk Informatie en Archief.