Doe mee met de Grote KIA Essay Prijs over openbaarheid

Typewedstrijden Den Haag, 19 september 1953, Noske, J.D. / Anefo
5 juli 2018

Wil je kans maken op de Grote KIA Essay Prijs, eeuwige roem en een mooi bedrag aan boekenbonnen? Doe dan mee aan de essaywedstrijd van het Kennisplatform Openbaarheid.

Grote KIA Essay Prijs 2018

‘Openbaar tenzij – een gepasseerd station?!’ is het thema van de Grote KIA Essay Prijs 2018. Heb jij uitgesproken ideeën over transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie? En de rol van het openbaar archief hierin? Deel ze met ons en doe mee aan de essaywedstrijd van het Kennisplatform Openbaarheid. Neem ons op een pakkende, heldere manier mee in jouw betoog, hoe controversieel ook. Je mag al je creativiteit en humor inzetten om tot een originele tekst te komen. 

Geen enkele inzending blijft onbeloond. Alle deelnemers ontvangen een attentie. En alle essays worden gepubliceerd op het Kennisplatform Openbaarheid om er gezamenlijk over te kunnen discussiëren. De beste essays worden bovendien samengevoegd in een online bundel.

Open tenzij – een gepasseerd station?

De wereld van het informatiebeheer en archivering is in transitie. De samenleving stelt andere eisen aan de beschikbaarheid en openheid van overheidsinformatie. Al een aantal jaren is sprake van verouderde wetgeving (Archiefwet en Wob). Vernieuwing en synchronisatie levert een nieuw speelveld op. Techniek maakt steeds meer mogelijk, waardoor de verwachtingen van de samenleving hooggespannen zijn. Zijn we op het punt aangekomen dat ‘open tenzij’ een gepasseerd station is? Waar zit de samenleving op te wachten? Wat is de rol die informatieprofessionals en archivarissen moeten pakken? Blijft ‘Gij zult openbaar maken’ de regel voor archiefvormers en ‘U vraagt, wij draaien’ regel voor informatieprofessionals en archivarissen? Heb jij hier uitgesproken ideeën, zorgen of gedachten over? En weet jij welke waarden je wilt behouden? Deel ze met ons in de vorm van een essay.

Bundel

De beste, mooiste, slimste essays worden samengevoegd in een online bundel. Deze presenteren we aan het eind van het jaar tijdens een feestelijke vernissage. Het essay van de winnaar krijgt extra aandacht als openingsessay van de bundel en in de communicatie-uitingen er omheen.

Spelregels

Iedereen met uitgesproken ideeën over openbaarheid van overheidsinformatie kan meedoen aan deze schrijfwedstrijd. Perspectieven vanuit de archieven, DIV, beleid, burger, onderzoeker en onderwijs zijn allemaal van harte welkom. Dus ga aan de slag en verras ons!

Het essay moet voldoen aan de volgende criteria:

  • het is een betoog waarin een duidelijk standpunt wordt ingenomen
  • het nodigt uit tot discussie en contra-expertise
  • het is geschreven in de Nederlandse of Engelse taal
  • het bevat maximaal 2.000 woorden; uitgangspunt is 350-400 woorden op 1 A4
  • gebruik een leesbaar lettertype, zoals Times New Roman, Verdana of Arial
  • elke deelnemer mag maar 1 essay aanleveren
  • stuur het essay op als Word-bestand naar jeroen.padmos@nationaalarchief.nl of publiceer het zelf op het kennisplatform Openbaarheid; je moet je dan wel eerst aanmelden
  • deadline voor aanlevering van essays is 1 oktober 2018.

Jury

Een jury beoordeelt alle inzendingen op inhoud, opbouw, leesbaarheid en originaliteit. De jury bepaalt welk essay de wedstrijd wint en welke essays – samen met de winnaar - in aanmerking komen voor publicatie in de bundel.

Schrijfhulp

Vind je het lastig om je ideeën helder op papier te krijgen? Meld je dan aan voor de Schrijfdag op 3 september bij het Nationaal Archief. Onder begeleiding van schrijfcoach Wilbert Ransz leren we je de fijne kneepjes van het essayschrijven. Houd voor meer informatie hierover het kennisplatform Openbaarheid in de gaten.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je je alvast aanmelden voor de Schrijfdag? Stuur een mail naar jeroen.padmos@nationaalarchief.nl