Eerste editie JONG archiefbootcamp

We did it!
Foto van deelnemers aan de bootcamp JONG archivarissen 2019.
25 april 2019

Om de digitale uitdagingen het hoofd te bieden, is nauwe samenwerking en goede kennisuitwisseling essentieel. Daarom organiseerde het kennisnetwerk Innovatie en Archief op 4 april de eerste editie van de JONG archiefbootcamp, voor jong en oud uit alle lagen van de sector. Onder het motto Durf te vallen en weer op te staan waagden 45 deelnemers zich aan fysieke oefeningen, probleemstellingen, Design Thinking en een prototype. Het was een uitdagende, sportieve en dynamische dag. 

Samenwerking was een belangrijk thema tijdens de bootcamp. Managers, toezichthouders, archiefinspecteurs, adviseurs, ICT’ers, archivarissen, informatiemanagers, docenten en studenten. Allen werden verenigd als hét archiefteam van de toekomst. 

Praktische oplossingen

Na een fysieke teambuilding gingen drie teams van in totaal 15 deelnemers aan de slag met drie casussen: dataoverdracht, herindeling en vervanging. En pasten het principe van Design Thinking toe; een creatieve, innovatieve manier om problemen op te lossen waarbij de klant centraal staat. Deze opdracht resulteerde in direct toepasbare prototypes.

And the winner is…

De dag werd afgesloten met het JONG archiefcafé. In een informele sfeer presenteerden de drie teams hun ontwikkelde concepten. De jury, bestaande uit Marens Engelhard (algemeen rijksarchivaris) en Ella Kok-Majewska (bestuurslid KVAN/BRAIN), koos op basis van een pitch een winnaar. Uiteindelijk won Team Oranje met hun opleidingstool de eerste prijs.

Meer informatie

Meer weten? Alle resultaten van deze dag worden gedeeld op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA): kia.pleio.nl.

Alle foto’s en video’s staan op KIA, in de groep JONG archivarissen.