Nu verkrijgbaar: ‘Open tenzij - een gepasseerd station?’

Essays uit KIA-wedstrijd gebundeld
Foto van de prijsuitreiking.
25 april 2019

Onder de titel ‘Open tenzij - een gepasseerd station?’ is vorig jaar een essay-wedstrijd uitgeschreven. In de essays geven de auteurs hun visie op openbaarheid en zetten aan tot nadenken en debat. De verhalen zijn gebundeld in boekvorm. Het boekje is online verschenen en in print verkrijgbaar via contact@nationaalarchief.nl.  

In Open tenzij - een gepasseerd station? geven de schrijvers antwoord op de vraag hoe we in onze dagelijkse werkpraktijk vormgeven aan openbaarheid van overheidsinformatie. Ook bevat de bundel aanbevelingen over ontwikkelingen en kansen. Er is ruimte voor tegendraadsheid; niet alle schrijvers gaan mee in het openbaarheidsideaal. Zo is er op de studiezaal helemaal geen behoefte aan omslachtige procedures en is de vraag naar recente informatie minimaal. Bezoekers halen die informatie wel uit andere, gemakkelijker raadpleegbare bronnen. Daarom kunnen de archieven beter voor langere tijd gesloten blijven. En hoe bepaal je eigenlijk wie wat mag zien? 

De winnaar

Na rijp juryberaad is Myrte Wouterse als winnaar gekozen. Volgens de jury weet Wouterse in haar essay Een enkeltje HSL alstublieft op overtuigende wijze de lezer mee te voeren in de zin en onzin van openbaarheidsbeperkingen. En schetst zij de toekomst: hoe kan het beter? Het essay is vlot en toegankelijk geschreven, met een heldere opbouw. Wouterse verwerkt op natuurlijke wijze verschillende invalshoeken die logisch met elkaar zijn verbonden. En waarin haar persoonlijke opvattingen goed naar voren komen. Het resultaat is echt een compliment waard.

Bestellen

Het boekje ‘Open tenzij - een gepasseerd station?’  bevat bijdragen van Annemieke de Boer, Myrte Wouterse, Arjan van den Hoek, René van Dijk, Guido Brummelkamp, Guido Enthoven en Tim de Haan. Het is online te vinden op het Kennisplatform Openbaarheid.

Gedrukte exemplaren zijn op aanvraag verkrijgbaar via contact@nationaalarchief.nl.