Extra gelden voor digitale overbrenging

Afbeelding van euro-bankbiljetten
25 april 2019

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM) heeft in een Kamerbrief aangegeven digitale overbrenging te willen stimuleren. Dit om uitvoering te geven aan de Motie-Segers. Hij heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld aan het Nationaal Archief.

De financiële ondersteuning loopt gelijk op met het Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding. Hiermee zet het rijk fors in op de verbetering van zijn informatiehuishouding.

Van 20 naar 10

Momenteel wordt blijvend te bewaren informatie na maximaal 20 jaar overgebracht. In de toekomst wordt deze termijn verkort naar 10 jaar. De verkorting van de overbrengingstermijn prikkelt overheden om hun informatiebeheer goed op orde te houden. Ook werkt het als katalysator voor het overbrengen zelf. Gevolg: blijvend te bewaren overheidsinformatie kan eerder beschikbaar worden gesteld aan de samenleving en blijft duurzaam toegankelijk.

Ontwikkeling van kennis en instrumenten

Het Nationaal Archief zet de financiering in voor de ontwikkeling van kennis en instrumenten die digitale overbrenging stimuleren. En voor betere verspreiding van die kennis. Dat doen we door best practices van (vervroegde) digitale overbrengingstrajecten te delen met het veld. Ervaringen die ook als input voor nieuwe kennis en instrumenten worden gebruikt. Bijvoorbeeld door knelpunten, drempels en oplossingen uit digitale overbrengingen te vertalen naar generiek toepasbare instrumenten. Of juist door nieuwe instrumenten toe te passen bij nieuwe overbrengingen.
Het doel is om knelpunten en drempels voor overbrenging weg te nemen, zodat permanent te bewaren overheidsinformatie eerder in gespecialiseerde handen komt. En dus eerder voor het publiek beschikbaar is.

We houden u op de hoogte

De komende maanden presenteren we op onze website in oplopend tempo de resultaten van digitale overbrenging. En ontwikkelen we kennisinstrumenten waarmee digitale overbrenging gestimuleerd wordt. Daarnaast zetten onze strategisch relatiemanagers en accountmanagers het onderwerp op de agenda zetten wanneer ze bij u op bezoek komen.

Geïnteresseerd, vragen of ideeën? We praten graag met u verder. U kunt hiervoor contact opnemen via contact@nationaalarchief.nl