Nationaal Archief krijgt nieuw depot in Emmen

Bouwtekening van het depot in Emmen.
25 april 2019

De papierstroom van het rijk is voorlopig nog niet opgedroogd. De bestaande archiefplaatsen beginnen vol te raken. Er is behoefte aan een nieuwe bewaarplaats. Op 20 juni is het voormalige pand van de Topografische Dienst in Emmen officieel een locatie van het Nationaal Archief. Het gebouw wordt op dit moment omgebouwd tot een moderne, energiezuinige rijksarchiefbewaarplaats, goed voor 95 strekkende kilometer papier.

Waarom Emmen?

Het beleid binnen de overheid is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande bouw. In dit geval is gekozen voor het voormalige gebouw van de Topografische Dienst in Emmen. Dit beschikt namelijk, vanwege de zware drukpersen die er vroeger stonden, over een sterke vloer, geschikt voor het dragen van de vele tonnen archief.

Energieneutraal

Het gebouw is volledig gemoderniseerd en energieneutraal. Dat was ook de wens vanuit het Nationaal Archief. Over drie verdiepingen zijn zeven depots gerealiseerd die voldoen aan alle klimaat- en luchtzuiveringseisen van de Archiefregeling. De energie wordt opgewekt door 1100 zonnepanelen op het dak, en warmtebronnen. De inrichting is circulair; een deel van het meubilair wordt hergebruikt of is afkomstig van Gispen (showroom en outlet).

Ontzuring Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

De grote omvang van het gebouw biedt daarnaast ruimte voor een andere wens van het Nationaal Archief: een ontzuringsinstallatie. Deze installatie helpt de levensduur van papier aanzienlijk te verlengen. De komende jaren wordt het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) ontzuurd. Een flinke investering, die verantwoord wordt door de emotionele, historische en maatschappelijke waarde van dit oorlogsarchief. Het CABR is een van de meest opgevraagde archieven van het NA.

Wat komt er te liggen?

We plaatsen archieven in Emmen die niet of nauwelijks geraadpleegd worden. Een archief dat werkelijk nooit geraadpleegd wordt bestaat alleen niet. Geïnteresseerden kunnen dan ook (op afspraak) naar Emmen komen om archieven in te zien. Of kunnen scans aanvragen via de website.