Leergang ‘Privacy; van WBP naar AVG’ opnieuw van start

Afbeelding van een key board met een blauwe toets 'privacy'.
11 maart 2019

Wegens grote belangstelling organiseren het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN met de Erasmus Universiteit Rotterdam opnieuw de leergang ‘Privacy; van WBP naar AVG’. De driedaagse leergang is bedoeld voor archief- en informatieprofessionals. En start vanaf 15 mei.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De leergang bereidt deelnemers voor op de gevolgen van AVG voor de archief- en informatiesector. Na de opleiding kunnen deelnemers de kennis direct toepassen in de praktijk. De gedeelde casuïstiek helpt andere deelnemers en uiteindelijk de gehele sector verder in het denken over en werken met de AVG. De opbrengsten van de leergang delen we in de loop van 2019 op het kennisplatform Juridische Vraagstukken.

Toepassen in de praktijk

De leergang Privacy beoogt niet alleen de kennis van archief- en informatieprofessionals te vergroten. Maar ook om een gezamenlijk handelingskader op te bouwen. Hiermee geven we de uitzonderingspositie voor de archieffunctie die in de AVG is opgenomen, handen en voeten. De leergang verzoekt nadrukkelijk om eigen expertise en praktijkervaring te benutten. We vragen deelnemers daarom een praktijkcasus in te brengen.

Meer informatie

Meer weten over de leergang Privacy; van WBP naar AVG? Lees dan de factsheet op kia.pleio.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jeroen Padmos. Wilt u zich rechtstreeks inschrijven voor deelname aan deze leergang? Dat kan op de speciale inschrijfpagina.

Speciaal voor zorgdragers heeft het Nationaal Archief een informatiefolder AVG ontwikkeld. Heeft u verder nog vragen over de gevolgen van de AVG voor uw instelling? Neem contact op met het Nationaal Archief.