Netwerk Digitaal Erfgoed levert datamodel Register op

En bouwt verder aan linked open data
Beeldmerk Netwerk Digitaal Erfgoed.
8 april 2019

Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt druk gewerkt aan het delen van erfgoeddata in de vorm van linked open data. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is het Register. Dit is een overzicht van deelnemende organisaties en de datasets die zij ter beschikking stellen. Onlangs hebben we het datamodel voor het Register opgeleverd. Dit datamodel geeft aan welke gegevens organisaties aan moeten leveren over zichzelf en hun datasets om zo goed vindbaar te zijn binnen het netwerk.

Begin 2018 is een werkgroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar begonnen met de ontwikkeling van het datamodel voor het Register. Deelnemers zijn de knooppunten van het NDE: Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Archief. De werkgroep maakte voor het datamodel gebruik van best practices van binnen en buiten de erfgoedsector. Uiteindelijk is een datamodel opgeleverd dat voldoet aan de gestelde eisen. En dat werkbaar is voor erfgoedinstellingen. De knooppunten van het NDE passen hier hun werkwijze op aan. We hopen dat andere instellingen spoedig volgen.

Hoe verder?

Nu het datamodel klaar is, gaan we verder met een inventarisatie van alle datasets in de erfgoedsector. Met behulp daarvan kunnen we een proof of concept laten zien. We delen de tussentijdse resultaten tijdens de HackaLOD die in november wordt georganiseerd. Meer informatie hierover staat binnenkort op de website van het NDE.

Meer informatie

Heb je vragen over het Register? Alle documentatie staat op de pagina Register.  Voor aanvullende informatie, neem contact op met Ed de Heer van het Nationaal Archief.