Ook Flevolands Archief aangesloten op e-Depot

Medewerkers van Het Flevolands Archief en Nationaal Archief in gesprek.
31 januari 2019

Op 20 december 2018 is Het Flevolands Archief aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief. Zoals voorzien in het programma Digitale Taken Rijksarchieven zijn met het afronden van deze aansluiting nu alle regionaal historische centra (RHC’s) aangesloten op het e-Depot. Een mooie mijlpaal.

Overheidsinformatie moet duurzaam toegankelijk zijn en blijven. Het e-Depot van het Nationaal Archief is de centrale plaats om die duurzame toegankelijkheid van digitale archieven te waarborgen. De RHC’s maken gebruik van het e-Depot van het Nationaal Archief om hun eigen digitale archieven te beheren en duurzaam toegankelijk te houden.

Hekkensluiter

Het Flevolands Archief was het laatste RHC dat het proces tot aansluiting startte. In samenwerking met het Nationaal Archief en het Utrechts Archief  is in het najaar van 2018 de omgeving voor Het Flevolands Archief ingericht in het e-Depot, en is de technische aansluiting gerealiseerd. Jacqueline Deknatel, archivaris bij Het Flevolands Archief: “Onder de vleugels van het Utrechts Archief heeft Het Flevolands Archief zich kunnen voorbereiden op de aansluiting op het e-Depot. Door veel brainstormen en kennisoverdracht, onder andere met een cursus Leren preserveren van het Netwerk Digitaal Erfgoed. En daarna iets meer de diepte in met workshops.” Het aansluitproces is afgesloten  met een feestelijke eerste ingest in de productieomgeving van het e-Depot op 20 december. Een mooie start van de feestdagen voor iedereen die heeft bijgedragen aan de succesvolle aansluiting.

Werken met het e-Depot

Nu de aansluiting voltooid is en de medewerkers getraind zijn, kan Het Flevolands Archief digitale archieven van aangesloten overheden (het rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland) duurzaam opslaan en toegankelijk maken voor de toekomst. Naast digital-bornarchieven worden ook de papieren archieven die Het Flevolands Archief digitaliseert opgenomen in het e-Depot. In 2019 start Het Flevolands Archief een pilot met de provincie Flevoland voor het overbrengen van digital-bornarchief via de digitale infrastructuur die het Nationaal Archief hiervoor ontwikkeld heeft.