Websites archiveren, dat doe je zo

Richtlijn archiveren overheidswebsites nu online
Omslag van het Richtlijn webarchiveren overheidswebsites 2019.
10 april 2019

Hoe archiveer je een website? Veel instellingen worstelen met deze vraag. Daarom heeft het Nationaal Archief, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Richtlijn archiveren overheidswebsites ontwikkeld. Met hulp van experts van andere overheden en archiefinstellingen, en na een kritische openbare review is de richtlijn klaar voor gebruik. De richtlijn staat gepubliceerd op het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kia.pleio.nl.

De Richtlijn archiveren overheidswebsites is een praktisch handvat voor de duurzame toegankelijkheid van openbare overheidswebsites. Het vertelt hoe je een website archiveert en waar je allemaal aan moet denken. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook geeft het een toelichting op alle gebruikte begrippen en bevat het een voorbeeldstappenplan.

Waarom een richtlijn?

Alle overheidsinformatie moet in goede geordende en toegankelijke staat verkeren voor zolang als nodig. Dat geldt dus ook voor overheidswebsites. Uit het in 2016 verschenen rapport van de Erfgoedinspectie Webarchivering bij de centrale overheid bleek grote behoefte aan kennis en handvatten om overheidswebsites te archiveren, op zo’n manier dat deze informatie ook in de toekomst nog beschikbaar is. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf het Nationaal Archief opdracht voor een handreiking webarchivering. Dit is de Richtlijn archiveren overheidswebsites geworden. Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding zorgt voor de implementatie van de richtlijn binnen de Rijksoverheid.

In samenwerking met

Voor het opstellen van de richtlijn hebben we intensief samengewerkt met informatie- en archiefprofessionals uit verschillende overheids- en archiefinstellingen. Na een grote openbare review via het Kennisnetwerk Informatie en Archief is de laatste input verwerkt en zijn we gekomen tot deze definitieve versie. Op kia.pleio.nl is de volledige verantwoording over de verwerking van de review te vinden.

Vervolg

Het toepassen van de Richtlijn archiveren van overheidswebsites kan in de praktijk nog vragen oproepen, problemen opleveren en tot nieuwe inzichten leiden. Om op de hoogte te blijven en indien nodig de richtlijn aan te passen, volgen we de implementaties ervan o.a. via het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Maar ook rechtstreekse input is van harte welkom. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen of wilt u ervaringen uit de praktijk inbrengen? Stuur dan een e-mail naar contact@nationaalarchief.nl. U kunt ook reageren en meedenken op het kennisplatform Webarchiving. Nog geen lid? Meldt u zich dan eerst vrijblijvend aan.

In de februari-editie van OD-magazine verschijnt een uitgebreid artikel over de Richtlijn archiveren overheidswebsites. Een samenvatting van dat artikel publiceren we op deze website.