Overbrengen en uitplaatsen

Overheidsinstellingen dragen hun informatie over naar een archiefbewaarplaats, zoals het Nationaal Archief. Dat noemen we overbrengen. Het komt ook voor dat overheidsinformatie nog niet wordt overgedragen, maar wordt uitgeplaatst. Het zorgdragerschap blijft tot het moment van overbrengen in handen van de betreffende overheidsinstelling. Het beheer ligt bij uitplaatsing wel bij het Nationaal Archief. 

Waarom overbrengen?

Overheidsinstanties zijn verplicht hun archieven na verloop van tijd over te dragen aan het Nationaal Archief. Dat geldt niet alleen voor het papieren archief, maar ook voor digitale bestanden.

Daarnaast verzamelen we papieren en digitale particuliere archieven, van personen, families, bedrijven, politieke partijen, verenigingen en andere instellingen. 

Uitplaatsen

Beheren van uitgeplaatste informatie is een van de diensten die het Nationaal Archief aanbiedt. Bij uitplaatsen kunnen rijksoverheidsorganisaties hun informatie bij ons onderbrengen die jonger is dan 20 jaar en toegankelijk moet blijven. Maar die nog niet naar een archiefbewaarplaats hoeft te worden overgebracht.

Denk en doe mee

De archief- en informatiesector blijft zich ontwikkelen. Dat doen we met elkaar. Neem deel aan discussies, werk online samen en wissel kennis uit. Bijvoorbeeld op een van de kennisplatforms van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). U bent van harte welkom!