Nieuw boek: 5 eeuwen Nederland

10 december 2018

Nu verkrijgbaar: het boek 5 eeuwen Nederland Op weg naar vrijheid en gelijkheid. Documenten en persoonlijke verhalen uit de collectie van het Nationaal Archief vertellen het verhaal van de Nederlandse democratie en het streven naar gelijkheid.

Gelijke rechten zijn recent

'Alle mensen worden met gelijke rechten geboren,’ aldus de Verklaring van de rechten van de mens en van de burger uit 1795. Dit manifest was bijzonder, want van gelijke rechten was in de samenleving van toen geen enkele sprake. De gereformeerde religie was de heersende godsdienst. Homoseksuelen werden vervolgd en gedood. Vrouwen waren ondergeschikt aan hun man. Op Nederlands grondgebied waren weliswaar geen slaafgemaakten, maar in de bezittingen overzee was slavernij een normaal verschijnsel.

Op weg naar een Nederlands gevoel

Welke rechten hadden de inwoners van dat vroege Nederland? En hoe was dat Nederland georganiseerd? Het zijn vragen over tijden en situaties die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Van een 'Nederlands gevoel' was vijf eeuwen geleden geen sprake, simpelweg omdat de inwoners van het gebied dat we nu Nederland noemen niets gemeenschappelijks hadden. Maar daar begon in de tweede helft van de vijftiende eeuw langzaam verandering in te komen. 

Groei van de Nederlandse democratie

Het was de voorzichtige start van een nieuwe staat, op weg naar het huidige Nederland. In een voortdurende wisselwerking hebben staat en inwoners elkaar sindsdien beïnvloed en is de democratische samenleving van nu gegroeid. In dit boek wordt die historische ontwikkeling van vijf eeuwen verteld aan de hand van documenten met persoonlijke verhalen uit de omvangrijke collectie van het Nationaal Archief.

Historische thema’s en verhalen

Het rijk geïllustreerde boek verbindt thema’s uit de nationale geschiedenis (Opstand, patriotten, grondwet, afschaffing van slavernij en verzet tegen kinderarbeid) met de verhalen van mensen die er persoonlijk mee te maken hadden. Kaarten uit de collectie van het Nationaal Archief laten zien hoe het grondgebied van Nederland in de loop der eeuwen zijn huidige vorm kreeg.

P. Brood, R. Guleij en A. Poelwijk, 5 eeuwen Nederland. Op weg naar vrijheid en gelijkheid (Wbooks, Zwolle 2018)
Prijs: € 29,95
Vanaf 6 december te koop in de boekhandel en de webwinkel van het Nationaal Archief.