Tentoonstelling Topstukken in perspectief geopend

22 maart 2019 t/m 5 januari 2020 in het Nationaal Archief
21 maart 2019

Op donderdag 21 maart opende journalist en presentator Jort Kelder de tentoonstelling Topstukken in perspectief – Van Plakkaat van Verlatinge tot Abdicatie in het Nationaal Archief. In Topstukken in perspectief worden vijftien documenten uit de eigen collectie getoond die een speciale plaats innemen binnen de geschiedenis.

Topstukken in perspectief

Aanleiding voor deze tentoonstelling is de verkiezing van het Plakkaat van Verlatinge tot het Pronkstuk van Nederland. Naast het Plakkaat worden onder andere de Grondwet van Thorbecke, het scheidingsverdrag van België en Nederland, de Vrede van Munster, de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname en de abdicatie van koningin Beatrix getoond. Documenten die stuk voor stuk een belangwekkend historisch moment markeren. De topstukken worden aangevuld met contextstukken.

Andere perspectieven

Het Nationaal Archief is zich ervan bewust dat de collectie zoals deze is gevormd slechts één perspectief biedt. Dit werpt dan ook de vraag op: zijn dit wel topstukken voor iedereen? En: wat is hun betekenis in de samenleving van vandaag?

Tijdens de opening gaven Peter van Dongen, Mina Emad, Kathleen Ferrier, Lotte Jensen, de Kiesmannen, Arnout van Krimpen, Marc van der Linden. Franca Treur en Mehmet Tütüncü onder leiding van Jort Kelder een ander perspectief op de topstukken.

Lotte Jensen over de Zuiderzeewet:

De strijd tegen het water symboliseert voortgang die het gevolg is van een ramp.

Marc van der Linden over de Abdicatie:

Ze heeft haar mooie handtekening minuscuul gemaakt, alsof ze al een stapje terug wilde doen.

Om de getoonde objecten in een breder perspectief te plaatsen geven bekende personen uit onder meer de politiek, media en wetenschap hun eigen visie op de topstukken. In video-interviews vertellen zij welk specifiek archiefstuk voor hen belangrijk is en waarom het hen raakt. Zo gaat royalty watcher Marc van der Linden in op de abdicatie van koningin Beatrix, becommentarieert millennial-expert Talitha Muusse de Wet die in 1956 de handelingsonbekwaamheid voor getrouwde vrouwen ophief en geeft voormalig CDA-kamerlid Kathleen Ferrier haar kijk op de akte van erkenning van de onafhankelijkheid van Suriname.

Ook het perspectief van de bezoeker is belangrijk. Welk topstuk raakt hen het meest en waarom? Aan een ronde tafel in het midden van de tentoonstelling kunnen bezoekers een reactie achterlaten. Bij de tentoonstelling organiseert het Nationaal Archief rondleidingen, debatten, lezingen en andere evenementen. Binnen deze programmering is volop ruimte voor gesprek. Kijk voor meer informatie op www.nationaalarchief.nl/agenda

Nationaal Archief

In het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over jouw leven, de geschiedenis en de samenleving. We helpen je aan nieuwe inzichten door je altijd en overal toegang te geven tot het nationaal geheugen. 

Topstukken in perspectief

22 maart 2019 tot en met 5 januari 2020

Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag.

www.nationaalarchief.nl