Terug

Ministerie van Buitenlandse Zaken: DEZ-dossiers (Directie Economische Zaken)

2.05.37


K. Bokstijn, J. van der Lelie, R. Jochems
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,03 Mb)
Download XML ead / xml

Bekijk de zoekhulp bij dit archief

Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Buitenlandse Zaken: DEZ-dossiers (Directie Economische Zaken)
BuZa / Economische Zaken

Periode:

1919-1940

Omvang:

5758 inventarisnummers; 82,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De in 1919 opgerichte Directie Economische Zaken was belast met de buitenlandse economische betrekkingen. Na 1933 is de informatiewaarde van het archief minder, omdat vanaf dat jaar de primaire verantwoordelijkheid voor de handelspolitiek lag bij het ministerie van Economische Zaken.
Het archief is geheel op onderwerp geordend, waarbij de omvang van de dossiers sterk uiteen loopt. Het bevat onder meer de rapportage van de diplomatieke en consulaire ambtenaren over de economische situatie in het land van hun standplaats. Het archief betreft onder meer stukken over: arbeidswetgeving, belastingen, financiële en monetaire zaken, certificaten van oorsprong, in- en uitvoerrechten, havens, scheepvaartverbindingen, luchtvaart, posterijen, spoorwegen, visserij, olieproductie. De serie door Nederland gesloten handelsverdragen is per land geordend.

Archiefvormers:

  •  
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken(1919-1932)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Economische en Consulaire Directie(1933-1935)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Consulaire en Handelszaken(1936-1940)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen