Terug

Nederlandse Rode Kruis: Hoofdbestuur

2.19.224


J.H. Rombach, J. Bervoets, I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (566,27 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlandse Rode Kruis: Hoofdbestuur
Ned. Rode Kruis

Periode:

1863-1950
merendeel 1867-1945

Omvang:

16.10 meter; 392 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bevat onder meer vergaderstukken; identiteitsbewijzen en certificaten van medewerkers; stukken betreffende herdenkingen, reorganisaties, regelingen omtrent het gebruik van het embleem en uniformen; correspondentie, statuten en reglementen van de afdelingen in de provincies en in Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen; lijsten en correspondentie in verband met de uitreiking van onderscheidingen als de Rode Kruis medaille en het Kruis van Verdienste; stukken inzake schenkingen en legaten aan het Rode Kruis, stukken met betrekking tot de Internationale Rode Kruis conferenties, correspondentie met het Comité Internationale de la Croix-Rouge en buitenlandse zusterorganisaties; voorlichtingsmateriaal en ontwerpen van Rode Kruis-postzegels. Een groot deel heeft betrekking op de werkzaamheden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: onderzoek naar de bescherming van de burgers tegen chemische wapens, de verdeling van levens- en geneesmiddelen, mobilisatie en de oprichting van noodziekenhuizen, staten van gewonde militairen en burgers in ziekenhuizen van het evacuatiegebied Holland, en stukken betreffende evacuaties van burgers uit de kustgebieden en de hulpverlening aan Arnhem in 1944.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Rode Kruis / Hoofdbestuur

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen