Open data indexen

Een groot deel van de indexen is beschikbaar als open data met een open licentie of verklaring. 

Overzicht open data indexen
Collectiegegevens Waarde
Collectieonderdeel Indexrecords
Aantal 108 indexen (Ca. 1.500.000 records)
Percentage Open Data 89%
Licentie CC0 (104 indexen) en CC-BY-SA (4 indexen)
Techniek Datadump
Formaat XML en CSV

Om privacy redenen of omdat indexen met derden zijn gemaakt en destijds onvoldoende rekening is gehouden met auteursrechten zijn een aantal indexen nog niet als open data beschikbaar.

Beschikbaar als datadump

Bij de afzonderlijke indexen is aangegeven of ze als open data beschikbaar zijn. Als er een open data licentie op het materiaal rust dan kan er via de link download index ZIP, xxx.xx KB een bestand gedownload worden met daarin een XML bestand met de metagegevens van de index inclusief licentie. Ook zit daarin een CSV bestand met de daadwerkelijke content van de index.

Andere open data sets

Genealogische data Genlias

Via het Nationaal Archief zijn de DTB en BS gegevens van Zuid-Holland ingevoerd ten behoeve van de website Genlias. Deze website is medio 2012 opgegaan in WieWasWie. Van de Genlias database is een export van de genealogische data als zip-file (66,1 MB) beschikbaar.

Verkaufsbücher NBI archief

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. De gegevens uit deze Verkaufsbücher zijn beschikbaar in het bestand Verkaufsbucher_NBI Archief-mei-2019.zip Dit bestand bevat een .csv bestand met de data en een .txt bestand met een toelichting. Deze data is beschikbaar gesteld onder een CC0 verklaring.

Bron- en licentievermelding indexen

Bij een index met CC-BY-SA licentie moet bij hergebruik de bron (BY) en licentie (Share Alike) correct vermeld worden. In het geval van een CC0 verklaring is dat niet verplicht maar stellen we een bronvermelding op prijs. 

Bron en licentievermelding open data indexen
Collectieonderdeel Bron en Licentievermelding Verplicht
Indexen

Bij een CC-BY-SA licentie:
Nationaal Archief, [naam index + periode], [naam auteur]. licentie CC-BY-SA

Bij een CC0 verklaring:
Nationaal Archief, [naam index + periode]

Verplicht bij indexen die beschikbaar zijn gesteld via CC-BY-SA.

Niet verplicht bij CC0, vermelding stellen we wel op prijs.

 

Verkaufsbücher dataset uit het archief Nederlands Beheersinstituut (NBI)

Alles uitklappen

#Om privacy redenen of omdat indexen met derden zijn gemaakt en destijds onvoldoende rekening is gehouden met auteursrechten zijn deze indexen niet als open data beschikbaar. U kunt de data van deze indexen niet downloaden en hergebruiken.

Overzicht van indexen die op dit moment niet beschikbaar zijn als open data

Indexen Licentie informatie

Emigranten: Emigratiekaarten Nederlanders in Australië 1946 – 1991

Geen open data

Molukkers naar Nederland 1951 - 1951

Geen open data

Sontregisters 1721 - 1763

Geen open data

Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies) 1722 - 1863

Geen open data

Suriname: Gereformeerden 1688 - 1792

Geen open data

Suriname: Boeroes 1845 - 1950

Geen open data

Suriname: Contractarbeiders uit India (Hindostanen) 1873 - 1916

Geen open data

Suriname: Contractarbeiders uit Java 1890 - 1930

Geen open data

Suriname: Contractarbeiders uit China 1853 – 1930

Geen open data

Oranjehotel: Dodenboeken 1942 - 1945

Geen open data

Filmkeuringsrapporten 1928 - 1960

Geen open data

Emigranten: vanuit Nederland naar Brazilië 1822 - 1992

Geen open data