Ambtenaren in Nederlands-Indië

Bent u op zoek naar een voorouder die ambtenaar was in Nederlands-Indië? Maak dan gebruik van deze zoekhulp en bijbehorende indexen van stamboeken, pensioenregisters en stamkaarten. 

Alles uitklappen

In deze zoekhulp kunt u zoeken in een aantal indexen op bestanden met dossiers of registraties van Oost-Indische ambtenaren. Het zoeken in deze indexen gaat op achternaam. U zoekt in een zoekscherm.

Als de naam die u zoekt opkomt, klikt u erop. Het volgende scherm geeft twee mogelijkheden:

 • Het archiefstuk is gedigitaliseerd. In dat geval krijgt u direct een scan van het archiefstuk te zien.
 • Het stuk is niet gedigitaliseerd. Klik dan op de bronverwijzing. In het volgende scherm kunt u het archiefstuk reserveren of bestellen als reproductie.

Het zoekresultaat is niet altijd het eindresultaat van uw onderzoek. Voor vervolgstappen kunt u terecht bij het kopje 'Meer informatie'.

Persoon niet gevonden?

Het kan zijn dat de naam ooit anders werd geschreven of dat er een spelfout is gemaakt. Probeer in dat geval een spellingvariant. 

Het ontbreken van een resultaat betekent niet per se dat een persoon niet werkzaam is geweest bij de koloniale overheid. Het kan zijn dat de registratie niet bewaard is gebleven.

De index Oost–Indië: Stamboeken Ambtenaren 1814-1836 verwijst naar inschrijvingen in de stamboeken van ambtenaren, uitgezonden naar Oost-Indië tussen 1814-1836. De stamboeken zijn te vinden in de inventarisnummers 3091-3096 van het archief Ministerie van Koloniën (2.10.01)

Reserveren of bestellen

Als de door u gezochte naam in het zoekvenster verschijnt, klikt u erop. Klik daarna op de bronverwijzing. Deze bestaat uit een verwijzing naar het archief, het inventarisnummer en het folionummer (paginanummer). Het is belangrijk dat u dit nummer registreert. Vervolgens kunt u het stuk reserveren of bestellen als reproductie. Wanneer u het stuk reserveert kunt u, wanneer u het archiefstuk in onze studiezaal op tafel hebt, met het folionummer gegevens over de persoon opzoeken. Wanneer u een reproductie bestelt dient u het folionummer bij de bestelling op te geven in het veld 'Opmerking'.

Persoon niet gevonden?

Misschien klopt de periode niet. U kunt ook nog zoeken in de index Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine vanaf circa 1836.

De index Oost- en West-Indië: Administratie Indische Pensioenen verwijst naar het archief Pensioenregisters van het Ministerie van Koloniën 1815-1936 (2.10.09), inventaris A1-B29. Hierin zitten onder andere registers van weduwepensioenen, staten van gepensioneerde en overleden ambtenaren en staten van KNIL-militairen met minderjarige kinderen.

Reserveren of bestellen

Als de door u gezochte naam in het zoekvenster verschijnt, klikt u erop. Klik daarna op de bronverwijzing. Deze bestaat uit een verwijzing naar het archief, het inventarisnummer en het folionummer (paginanummer). Het is belangrijk dat u dit nummer registreert. Vervolgens kunt u het stuk reserveren of bestellen als reproductie. Wanneer u het stuk reserveert kunt u, wanneer u het archiefstuk in onze studiezaal op tafel hebt, met het folionummer gegevens over de persoon opzoeken. Wanneer u een reproductie bestelt dient u het folionummer bij de bestelling op te geven in het veld 'Opmerking'.

Op het register staat een dagtekening van het besluit waarmee het pensioen is toegekend. Met de dagtekening van dit besluit (datum en nummer) kunt u het besluit terugvinden in het archief van het Ministerie van Koloniën 1850-1900 (2.10.01). Voor een latere periode zoekt u in het archief van het Ministerie van Koloniën 1901-1953 (2.10.36.04)

De index Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine verwijst naar het archief van het Ministerie van Koloniën, Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren 1836-1927 (2.10.36.22), inventaris 900-950.

De index bevat namen uit de stamboeken van zowel bestuursambtenaren als van de gouvernementsmarine; vervoerder van personen tussen de verschillende eilanden. 

Reserveren of bestellen

Als de door u gezochte naam in het zoekvenster verschijnt, klikt u erop. Klik daarna op de bronverwijzing. U kunt zo het stuk reserveren of bestellen als reproductie.

De index Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren verwijst naar de stamkaarten van Oost-Indische ambtenaren uit het archief het Ministerie van Koloniën (2.10.36.21), inventaris 1-47.

De index beschrijft kort de loopbaan van civiele ambtenaren die tussen 1917 en 1952 in dienst traden bij het Nederlands-Indisch gouvernement. Ook personeel werkzaam bij het gesubsidieerd onderwijs is hierin opgenomen. In de index zijn alle medewerkers onder hun eigennaam te vinden. Bij getrouwde vrouwen is de naam van hun echtgenoot opgenomen als 'achternaam man' en 'tussenvoegsels man'.

Reserveren

Als de door u gezochte naam in het zoekvenster verschijnt, klikt u erop. Op het vervolgscherm ziet u een scan van de stamkaart van deze persoon. Hier staan vaak ook verwijzingen op naar andere bronnen met informatie over benoemingen, bevorderingen en ontslagen. Uitleg over deze verwijzingen vindt u in het hoofdstuk 'Inhoud en structuur van het archief' van de archief Koloniën/Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren (2.10.36.21).

Met de dagtekening van het besluit (datum en nummer) kunt u het besluit terugvinden in het archief Ministerie van Koloniën 1850-1900 (2.10.01). Voor een latere periode zoekt u in het archief van het archief Ministerie van Koloniën 1901-1953 (2.10.36.04).

Er zijn buiten de indexen in deze zoekhulp nog andere archieven over personen in dienst bij de koloniale overheid. Deze registraties zijn niet toegankelijk gemaakt via een index.

Ministerie van Koloniën/Betaalstaten Indonesische Pensioenen (2.10.31)

 • Inventaris 1-233 met betaalstaten van onderofficieren en lagere rangen.
 • Inventaris 234-268 met betaalstaten van officieren en burgerlijke ambtenaren. De staten vermelden woonplaats, soms adres, soms overlijdensdatum; ingang van pensioen.

Ministerie van Koloniën (2.10.02)

 • Inventaris 7105-9028, Oost-Indische besluiten. Met gegevens over ambtenaren van het binnenlands bestuur, bijvoorbeeld benoemingen. Het zijn kopieën van de serie originele besluiten, die in Indonesië liggen. De bijbehorende bijlagen ontbreken bij deze kopieën. 

Literatuur

 • F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940, pp. 351-377 (Den Haag 2004).
 • W.A. Fasel en F.J.M. Otten, inleiding bij 2.10.01 Ministerie van Koloniën 1814-1849.
 • H.M. Kommers, Besturen in een onbekende wereld: het Europese binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië 1800-1830 (Nijmegen 1979).
 • H.W. van den Doel, De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madura 1808-1942 (Amsterdam 1994).
 • C. Fasseur, De Indologen: ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam 1993).
 • I. de Putter, Sago op een tinnen bord: bewerking van het archief van Jan Petrus de Putter, bestuursambtenaar in Nederlands-Indië van 1932-1944, aangevuld met schriftelijke en mondelinge herinneringen van zijn vrouw en kinderen (2005).
 • Backer Dirks, F.C. Schetsen van de gouvernementsmarine (’s-Gravenhage 1980).
 • M.E. Kuipers, In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers, Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902 (Zutphen 1999).