Inwoners van Suriname

Bent u op zoek naar een inwoner van Suriname? Het Nationaal Archief heeft veel verschillende bronnen. Via deze zoekhulp kunt u in verschillende indexen zoeken.

Alles uitklappen

Bij de volkstelling Suriname 1921 werden alle inwoners van Suriname geregistreerd. Ter controle van het bevolkingsregister en als voorbereiding op de volkstelling 1950 zijn aan de hand van registratielijsten namenklappers gemaakt.  De registratielijsten en de namenklappers zijn doorzoekbaar.

Deze index maakt het vinden van een woning met een lijst van de inwoners geteld bij de volkstelling van Suriname in 1921 makkelijker. U kunt zoeken of filteren op de straat- of plantagenaam, kring of district. Als u een letter of paar letters in de naam niet zeker weet kunt u die vervangen door een *.

Om het zoeken in de index makkelijker te maken zijn spellingvarianten van alle namen van de districten en straten en plantages verwijderd. Ook zijn alle tekens met een accent vervangen door de letter die er het meest op lijkt (bijv. é, è en ë zijn vervangen door e).

Het kan zijn dat op een registerlijst een persoon staat die niet in de index op de namenklappers voorkomt. Dit komt omdat de telkaartjes oorspronkelijk in kaartenbakken zaten en het is mogelijk dat er telkaartjes verloren zijn gegaanOok zijn in de loop der tijd een aantal registerlijsten verdwenen of ernstig beschadigd, o.a. in Paramaribo in kring VIII, de Steenbakkersgracht, en in kring XII, de Drambrandersgracht. Het is mogelijk om de verloren gegane registerlijsten te reconstrueren met behulp van de index op de namenklappers. Als u in de zoekbalk het gecombineerde kring-lijst nummer invult en op district sorteert dan zijn toch alle bewoners van een bepaald adres te vinden.

De index bevat per kaart in de klapper:

  • de achternaam van de persoon
  • zijn voorletters of het contractnummer van arbeiders afkomstig uit China, India of Indonesië 
  • het geboortejaar
  • de naam van het district (Parbo, Ben Sur, Cor, etc.)
  • het kringnummer
  • het lijstnummer
  • de naam van de straat/plantage zoals genoteerd op de voorkant van iedere registratielijst

In een afzonderlijke index zijn de registratielijsten geïndexeerd. Daarna zijn de indexen van de telkaarten in de namenklapper en die van de registratiebladen aan elkaar gekoppeld.

In deze index kunt u op twee manieren zoeken: op naam of op adres.

Bij het zoeken op naam vult u de achternaam, voorletters of het contractnummer in. In de zoekresultaten klikt u een gevonden persoon en krijgt u de details te zien. U ziet ook de scan van de telkaart, en indien aanwezig, de link naar de scan van de registratielijst zelf. Als u deze link volgt komt u altijd op de voorpagina van het registratieblad.

Op de detailpagina van een persoon ziet u ook het district, de kring, het lijstnummer en de plaats of straatnaam van het huis waarin de registratie plaatsvond. Deze gegevens (District, Kring, Lijst en Straat/Plaats) leiden naar één specifieke woning. Op deze gegevens kan ook gezocht worden om alle bewoners van een huis te zien.

Van de Volkstelling 1950 zijn op dit moment alleen de persoonskaarten van personen die vóór 1919 geboren zijn en die in 1950 nog in leven waren, openbaar. Deze vindt u in het archief Duplicaten Suriname/Volkstelling 1950 (2.10.19.01). De scans staan niet op alfabetische volgorde.
De telkaarten van de gezinstelling en die van de woningtelling zijn momenteel nog niet openbaar.

In Suriname is de Burgerlijke Stand in 1828 ingevoerd. Tot 1863 werden er alleen vrije personen (geen slaven) in opgenomen. De originelen van de oude registers van geboorte (1828–1916), huwelijk en echtscheiding (1828–1939) en overlijden (1828–1966) kunnen worden ingezien in de studiezaal van het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo. Bij het Nationaal Archief bevinden zich microfiches van de geboorteregisters (1828-1916), huwelijksregisters (1828-1939) en overlijdensregisters (1858-1966) van Paramaribo en verschillende (niet complete) huwelijks- en overlijdensregisters van districten.

De microfiches zijn via de website te reserveren en in te zien in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Archiefnaam Periode Archiefinventaris
Microfiches Burgerlijke Stand Paramaribo: Geboorten  1828-1974 2.10.61
Microfiches Burgerlijke Stand Paramaribo: Overlijden 1858-1960 2.10.67
Microfiches Burgerlijke Stand Paramaribo: Huwelijken 1801-1935 2.10.71
Microfiches Burgerlijke Stand Districten Suriname: Overlijden 1845-1928 2.10.73
Microfiches Burgerlijke Stand Districten Suriname: Huwelijken 1860-1941 2.10.72

Een belangrijke bron om informatie te vinden over inwoners van Suriname zijn onze indexen.