Koninklijke Besluiten

Bent u op zoek naar een Koninklijk Besluit (KB) in de periode 1813-1988? Gebruik dan deze zoekhulp.

Alles uitklappen

Er zijn scans online beschikbaar van de namenklappers en indexen van de periode 1813-1897. Deze worden beschreven in de inventarissen 2.02.01 en 2.02.04.

2.02.01 Namenklappers inv.nrs.: 5156-5192
  Indexen inv.nrs.: 5063-5153
2.02.04 Namenklappers inv.nrs.: 3966-4022
  Indexen inv.nrs.: 3843-3965

Is de datum van het KB bekend en gaat het om een KB van voor juni 1945? Dan vraagt u meteen het KB aan voor inzage. U klikt de betreffende archiefinventaris aan en zoekt op welk inventarisnummer bij de bij u bekende datum hoort. U krijgt dan een pak archiefstukken van een aantal dagen en u zoekt het KB met bijlage (de voordracht van het ministerie) op. Weet u behalve de datum van het KB ook het dagnummer, dan heeft u het zo te pakken. Weet u het dagnummer niet, dan is het een kwestie van alle KB's van die dag doorkijken.

Archiefinventarissen per periode voor het archief Kabinet des Konings/der Koningin

Periode Archiefinventaris Inventarisnummers
1813-1840 2.02.01 1-4656
1841-1897 2.02.04 1-3500
1898-1945 2.02.14

4551-7521

8175-8603

9034-9078 (1940-1945)

1946-1975 2.02.20 9401-13156
1976-1988 2.02.30 14000-16388

Een scan van een KB waarvan de datum bekend is bestelt u via de website, u hoeft hiervoor niet per se naar de studiezaal te komen.

Wanneer u de exacte datum van een KB niet weet, kunt u gebruikmaken van de namenklappers en de indices oftewel indexen. 
Wanneer u weet in welk jaar het besluit is genomen, zoekt u in de namenklapper van dat jaar. Wanneer het jaar u niet precies bekend is, zult u de klappers en indexen over meerdere jaren moeten doornemen.

In de namenklapper zoekt u op trefwoorden. Dit kunnen de namen van personen, plaatsen, instellingen of zaken zijn. Achter het door u gezochte trefwoord staat een nummer. Dit is het bladzijdenummer van de index van dat jaar. In de index vindt u op deze bladzijde een beschrijving van de gewisselde stukken en van het Koninklijk Besluit, waarin de door u gezochte naam voorkomt. Vóór dit besluit staan de datum en het dagnummer genoteerd. Met de datum kunt u het inventarisnummer vinden waarin het besluit moet zitten. 

Bij de beschrijving in de index kunnen verwijzingen staan naar andere bladzijden in de index of naar indexen van andere jaren. Op die bladzijde staat dan, onder een ander onderwerp, hetzelfde besluit, maar soms ook andere besluiten over dezelfde zaak.

De zogenoemde geheime besluiten zijn per archief opgeborgen in een aparte serie. Het gaat om stukken over indertijd gevoelig geachte zaken. Het zoeken in de geheime besluiten werkt hetzelfde als in het gewone verbaalarchief. Besluiten hebben alleen geen dagnummer maar een jaarlijkse “littera” aanduiding, bestaande uit een letter en een cijfer. Op de serie geheime besluiten zijn aparte indices en klappers gemaakt. 

Koninklijke Besluiten en andere stukken in de archieven Kabinet der Koningin, van na mei 1945, zijn beperkt openbaar. In zijn algemeenheid geldt hierbij de zogenoemde A-beperking. Bij een A-beperking is inzage in de studiezaal altijd mogelijk maar houdt u rekening met het feit dat van beperkt openbare archieven geen kopieën, foto’s of scans gemaakt mogen worden.

Let op: voor het bestand 2.02.20.02 en voor een gedeelte van 2.02.30 (de serie "afgezonderde stukken") geldt een zwaarder regime. U kunt daarvoor niet zomaar naar de studiezaal komen. Inventarisnummers 13687-13900 en 9216 van 2.02.20.02 zijn uitsluitend in te zien na schriftelijke toestemming van het Kabinet van de Koning. U neemt de print van de mail of de brief met de toestemming die u van hen krijgt, mee naar de studiezaal waarna de medewerker van de informatiebalie de gewenste inventarisnummers voor aanvraagt. U kunt niet zelf het inventarisnummer reserveren. Van te voren een afspraak maken is niet nodig.

Voor inzage van inventarisnummers 16389-18851 van
2.02.30 dient u bij het Nationaal Archief een verzoek per e-mail in en u wacht af tot u een reactie krijgt van een medewerker Dienstverlening.

U bent op zoek naar het Koninklijk Besluit waarbij in 1835 aan M. van der Ham een onderscheiding is toegekend voor het redden van de bemanning van het schip de Tasmania.

Het jaar 1835 geeft aan dat u moet zoeken in het archief van de Staatssecretarie van Willem I (archiefinventaris 2.02.01). U zoekt naar de klapper en de index over het jaar 1835.

In de klapper zoekt u op het trefwoord Ham of op Tasmania. Zoek niet op abstracte begrippen zoals scheepvaart of edelmoedige daden, daar treft u niets aant. De toestemming blijkt zowel onder Ham als Tasmania te zijn ingeschreven en verwijst naar bladzijde 3254 van de index.

Bovenaan bladzijde 3254 van de index over het jaar 1835 ziet u dat de redding en de beloning van Van der Ham staan geregistreerd onder het hoofd: Edelmoedige daden en belooningen. Bij de registratie zelf ziet u drie inschrijvingen staan. Onderaan staat, op 8 mei nummer 37, het Koninklijk Besluit. In de inventaris zoekt u vervolgens op in welk inventarisnummer de stukken van 8 mei 1835 zijn opgeborgen. Dit is inventarisnummer 4025. 

U vraagt het betreffende stuk aan en vindt onder volgnummer 37 het besluit, het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en nog een rapport van de kanselier van de Orde van de Nederlandsche Leeuw.