Militairen: Onderofficieren en soldaten bij het leger in West-Indië 1815-1950

Bent u op zoek naar gegevens van militairen gelegerd in West-Indië in de periode 1815-1950? Gebruik dan deze zoekhulp.

Alles uitklappen

Het Nationaal Archief bewaart stamboeken met gegevens van beroepsmilitairen in West-Indië. Dat wil zeggen in Suriname, de Nederlandse Antillen of langs de kust van Guinee in Afrika. U begint uw onderzoek met de vraag of de militair in Nederland of in West-Indië is aangenomen. Voor beide categorieën werd een aparte serie stamboeken bijgehouden.

Stamboek Waar in dienst aangenomen Vertrekjaar/jaar in dienst
Suppletiefolio's

In Nederland aangenomen
Tot 1909 in Harderwijk, daarna in Nijmegen

1815-1949
West-Indisch Boek In West-Indië aangenomen 1935- ca. 1948

Weet u niet waar de militair is aangenomen, dan kunt u de persoon via de pensioenregistraties proberen op te sporen.

Pensioenregistraties

Om een militair terug te vinden via de pensioenregistraties kijkt u eerst in de inventarisnummers 760 en 761 van het archief ministerie van Koloniën/Stamboeken en Pensioenregisters militairen KNIL Oost- en West-Indië 1815-1949 (2.10.50). In deze inventarisnummers staan namenklappers waarin u kunt zoeken.

Als u in van deze bestanden de militair aantreft, ziet u daarbij zijn stamboeknummer, waarmee u de stamboekregistratie kunt vinden.

Is de militair in Nederland aangenomen?  Dan begint u met het zoeken in de namenklappers. Start met zoeken in het jaar waarvan u weet of vermoedt dat de militair in dienst is getreden. Militairen moesten minimaal zestien jaar oud zijn. Let u bij het zoeken op de alfabetisering in de namenklappers. Vaak is de selectie alleen gemaakt op de eerste letter van de achternaam. Soms ziet u echter een combinatie van de eerste letter en de eerste klinker.

 1. U zoekt de juiste namenklapper op in het archief ministerie van Koloniën/Stamboeken en Pensioenregisters militairen KNIL Oost- en West-Indië 1815-1949 (2.10.50).
 2. U zoekt in de namenklappers de juiste persoon op en en noteert het inschrijvingsnummer. Vanaf 1835 is dit het nummer in tweede kolom achter de naam.
 3. Kijk in het archief ministerie van Koloniën/Stamboeken en Pensioenregisters militairen KNIL Oost- en West-Indië 1815-1949 (2.10.50) naar de inventarisnummers 578-606, de serie suppletiefolio's en bepaal in welk inventarisnummer het door u gevonden inschrijvingsnummer voorkomt.
 4. Vraag het inventarisnummer aan met de computer op de studiezaal en zoek in dat inventarisnummer het inschrijvingsnummer op. U vindt daar de stamboekinschrijving van de gezochte militair.

Is de door u gezochte militair in West-Indië aangenomen? Dan begint u met het zoeken in de namenklappers. Start met zoeken in het jaar waarvan u weet of vermoedt dat de militair in dienst is getreden. Militairen moesten minimaal zestien jaar oud zijn. Let u bij het zoeken op de alfabetisering in de namenklappers. Vaak is de selectie alleen gemaakt op de eerste letter van de achternaam. Soms ziet u echter een combinatie van de eerste letter en de eerste klinker.

 1. U zoekt de juiste namenklapper op in het archief ministerie van Koloniën/Stamboeken en Pensioenregisters militairen KNIL Oost- en West-Indië 1815-1949 (2.10.50).
 2. U zoekt in de namenklapper de juiste persoon op en noteert het inschrijvingsnummer. Let op: het gaat om het nummer in de eerste kolom achter de naam.
 3. Kijk in het archief ministerie van Koloniën/Stamboeken en Pensioenregisters militairen KNIL Oost- en West-Indië 1815-1949 (2.10.50) naar de inventarisnummers 609-612, de serie West-Indisch Boek, en bepaal in welk inventarisnummer het door u gevonden inschrijvingsnummer voorkomt.
 4. Vraag het inventarisnummer aan met de computer op de studiezaal en zoek in dat inventarisnummer het inschrijvingsnummer op. U vindt daar de stamboekinschrijving van de gezochte militair.

Afkortingen en doorverwijzingen in de stamboeken

In een stamboekregistratie kunnen afkortingen vermeld staan die doorverwijzen naar nog andere stamboekregistraties van dezelfde militair.

 • S of Sf met een inschrijvingsnummer. Verwijst naar een eerder of later dienstverband in de serie suppletiefolio's.
 • WIB met een inschrijvingsnummer. Verwijst naar een eerder of later dienstverband in de serie West-Indisch Boek
 • V.S. of Voll. Stamb. of Extr.St. met een volgnummer. Dit verwijst naar het Volledig Stamboek, te vinden in 2.10.50.02 in de inventarisnummer 300-630.
 • K.R. of Kol. Res. verwijst naar stamboeken van de Koloniale Reserve, archiefinventaris 2.10.50, inventarisnummer 496-509 en 513-532. 
 • R.v.Afm. verwijst naar de Registers van Afmonstering. Deze vindt u in de inventarisnummer 165-167 van 2.10.50.01.
 • Gagt.fo. verwijst naar Gagementsfolio, een bladzijde in het pensioenregister. Deze vindt u in de inventarisnummers 760 en 761 van 2.10.50.
 • A.S. of Alg. Stb. of presentnr. met een inschrijvingsnummer. Dit zijn verwijzingen naar stamboekregistraties in Suriname en de Nederlandse Antillen. Deze administraties zijn niet aanwezig in het Nationaal Archief.

Extra aanwijzingen bij uw onderzoek

 1. Soms wordt er in de stamboeken en pensioenregisters verwezen naar besluiten en andere stukken in het chronologisch archief van het Ministerie van Koloniën en naar besluiten van de Gouverneurs. Deze stukken vindt u in de archiefinventarissen 2.10.01 (tot 1850), 2.10.02 (1850-1900) en 2.10.36.24 (vanaf 1901).
 2. Af en toe werd een militaire loopbaan afgewisseld, of gevolgd door, functies als burgerlijk ambtenaar in West-Indië. De stamboeken van deze ambtenaren bevinden zich in de inventarisnummers 891-899 van 2.10.36.22. In deze stamboeken komt u voornamelijk marechaussees tegen.
 3. Het archief Troepenmacht Suriname 1900-1975 (2.13.63) bevat ook personeelsadministratie. Er bevinden zich echter geen stamboeken in dit archief. Voor stamboekregistraties ná 1950 kunt u informeren bij Bureau RIOP, Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade.