Oost-Indië: Militaire pensioenen 1821 - 1844

Bent u op zoek naar pensioengegevens van voormalig KNIL-militairen? Maak dan gebruik van deze zoekhulp en bijbehorende index 'Oost-Indië: Militaire pensioenen'. 

Alles uitklappen

Nederland had in de koloniën, zoals Nederlands-Indië, militairen gestationeerd. Vanuit Den Haag en Batavia werden zaken als de uitzending, verloven, overtochten en pensioenen van de militairen en hun gezin geregeld. Gegevens met betrekking tot de pensioenen werden in pensioenstaten vastgelegd en kunt u vinden met behulp van de index Oost-Indië: Militaire pensioenen. Deze index verwijst naar het archief Ministerie van Koloniën, Stamboeken en Pensioenregisters van Militairen in Oost- en West-Indië 1815-1949 (2.10.50), inventarisnummers 617-621.

De pensioengegevens zijn gescand en alleen via de website te raadplegen. Wanneer u een scan wilt inzien, klikt u eerst op het zoekresultaat. Op de volgende pagina ziet u de naam van de gevonden persoon en de bronverwijzing. Noteer allereerst het inventarisnummer en volgnummer, zodat u de scan makkelijk kunt terugvinden. Klik op de link achter het woord 'Bronverwijzing'. Op de pagina die verschijnt de volgende tekst: 

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans

Klik op de link 'Bekijk de scans', een overzichtspagina met meerdere scans verschijnt:

 • Heeft u een laag volgnummer (te vinden rechtsboven in de scan)? Klik dan op een van de scans en klik op vorige of volgende in de viewer tot u het juiste volgnummer gevonden hebt.
 • Heeft u een hoog volgnummer? Klik dan een aantal pagina's door alvorens u op een scan klikt om te zien of het gezochte volgnummer daar te vinden is.

Vervolgens kunt u de volgende gegevens in de pensioenstaten zelf vinden:

 • naam en voornamen
 • militaire rang
 • geboorteplaats -en datum
 • verwijzing naar de besluiten in verband met pensioenen genomen in Nederlands-Indië en Nederland
 • betaalde sommen
 • soms aantekeningen in verband met overlijden, extra gratificaties, verblijfplaats in Nederland na het pensioen, toestemming om pensioen mee te nemen naar het buitenland
 • Alleen inschrijvingen uit de periode 1821-1844 zijn opgenomen in de index.
 • Alleen de namen van militairen met in Nederland of elders in Europa genoten pensioenen zijn opgenomen in de index.
 • De personen die na hun pensionering in Nederlands-Indië gebleven zijn, komen niet voor in de pensioenstaten en zijn niet opgenomen in de index. De verblijfplaats van de administratie van in Nederlands-Indië uitbetaalde pensioenen is hier niet bekend.

U kunt nog verder zoeken in de Administratie Indische Pensioenen: Pensioenregisters 1815-1940 (2.10.09) of raadpleeg de zoekhulp Op zoek naar onderofficieren en militairen bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger.

Uit de periode vanaf 1845 zijn in de archieven van het Ministerie van Koloniën nog meer gegevens in verband met pensioenen en gagementen van militairen in Oost-Indië te vinden:

Pensioenen en gagementen Oost-Indië 1845-1950: Officieren, onderofficieren en minderen, en weduwen en wezen van officieren (2.10.50)

 • inventarisnummers 754-756, periode 1845-1896
 • inventarisnummers 757-759, periode 1906-1945

Betaalstaten van Pensioenen, 1868-1925 in archiefinventaris (2.10.31)

 • inventarisnummers 1-233 betreffen onderofficieren en minderen
 • inventarisnummers 234-268 betreffen officieren en burgerlijke ambtenaren.