Popgids: personen op papier

Bent u op zoek naar informatie over personen?  Bijvoorbeeld met een bepaald beroep, uit een bepaalde religieuze stroming, misdadigers of mensen met een bepaalde nationaliteit? Deze zoekhulp helpt u daarbij.

Alles uitklappen

De Popgids is een index gemaakt op een zeer groot deel van de archieven die u bij het Nationaal Archief kunt vinden. Bij de samenstelling ervan in 1996 zijn al deze archieven doorzocht op persoonsgebonden informatie en in deze zoekhulp ondergebracht. De gids is sindsdien niet meer gewijzigd. De kans bestaat dat informatie is verouderd.

Heeft u een bron gevonden die u wilt onderzoeken? Klik dan in het overzicht op bronverwijzing. U komt dan terecht in de inventaris. U kunt hier uw stuk(ken) reserveren om te bekijken op het Nationaal Archief. De meeste stukken zijn niet digitaal beschikbaar.

Veel historisch onderzoek is gericht op personen of groepen. Niet alleen historici, vooral ook genealogen bestuderen persoonsgeschiedenis.

In 1996 maakte het Nationaal Archief (toen nog Algemeen Rijksarchief) een begin met het inventariseren van persoonshistorische informatie. Daarbij was de vraag van de klant het uitgangspunt. Het resultaat was de Popgids (Personen op Papiergids).

De Popgids bestaat grotendeels uit een overzicht van trefwoorden van persoons- en beroepsgroepen. Per trefwoord is aangegeven in welke archieven u iets kunt vinden over deze groepen.