Bruikleen aanvragen

Het Nationaal Archief leent regelmatig documenten, tekeningen, kaarten en foto's uit aan tijdelijke tentoonstellingen in musea en andere erfgoedinstellingen.

Alles uitklappen

Een aanvraag voor een bruikleen is bij voorkeur drie maanden voor aanvang van de tentoonstelling bij ons binnen. In principe leent het Nationaal Archief documenten voor maximaal vier maanden uit. Afhankelijk van de conditie van de uit te lenen documenten, kan het Nationaal Archief daar van afwijken.

U kunt uw bruikleenaanvraag sturen naar:

Nationaal Archief
Afdeling Onderzoek en Presentatie
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Voor vragen over de procedure of voor meer informatie kunt u contact opnemen met susanne.vanderwolf@nationaalarchief.nl.

Bruikleenovereenkomst Nationaal Archief