Gedeeld Cultureel Erfgoed

Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed

Alles uitklappen
Tentoonstelling De wereld van de VOC. Foto: Anne Reitsma

Hoe hebben de sporen van de Nederlandse koloniale en handelsgeschiedenis ook vandaag nog invloed op de maatschappij en onze internationale relaties? Hoe willen we onze gedeelde geschiedenis een toekomst geven? Nederland werkt samen met Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika om de zichtbare en onzichtbare sporen niet te vergeten en ze een nieuwe bestemming te geven voor de komende generaties.

Het gedeeld cultureel erfgoed programma is een initiatief van het ministerie van OCW, het ministerie van BZ, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, DutchCulture en verschillende organisaties in de partnerlanden. 

Binnen het GCE-programma richt het Nationaal Archief zich onder meer op het digitaliseren en toegankelijk maken van archiefcollecties in binnen- en buitenland, die te maken hebben met het gedeeld verleden. Wist u bijvoorbeeld dat er in Jakarta nog ongeveer 17 km archiefmateriaal ligt uit de koloniale periode? Door middel van digitalisering wordt de historische informatie in deze documenten veiliggesteld en beschikbaar gemaakt voor online onderzoek.

Het Nationaal Archief is al sinds 2009 betrokken bij het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). Het programma GCE richt zich op het duurzaam in stand houden van gedeeld cultureel erfgoed. Daarnaast streeft het naar verbetering van de toegankelijkheid van dit erfgoed en is het gericht op het zichtbaar maken van het gedeeld verleden.

De ministeries van OCW en BZ hebben gezamenlijk een beleidskader voor het Internationaal Cultuurbeleid opgesteld, waarin de ambities met betrekking tot GCE staan. Het huidige beleidskader voor de periode 2017 – 2020 is vanaf 1 januari 2017 van toepassing.

Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, de Russische Federatie, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika zijn door de Nederlandse overheid als prioriteitslanden aangewezen. Met deze landen wordt intensief samengewerkt aan GCE-projecten.

Het programma wordt uitgevoerd door het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit gebeurt in samenwerking met DutchCulture (DC), de partnerinstellingen in de prioriteitslanden en de Nederlandse ambassades in deze landen.

Voor de uitvoering van projecten hebben de betrokken ministeries een bedrag gereserveerd. Relevante projectvoorstellen kunnen ingediend worden bij de DutchCulture en de Nederlandse ambassade in het betreffende prioriteitsland. Houd voor de nieuwe periode 2017 – 2020 de website van DutchCulture in de gaten.

GCE partnerorganisatie DutchCulture brengt om de maand een Engelstalige digitale nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen en projecten op het gebied van gedeeld cultureel erfgoed. Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich via deze link aanmelden.

Facebook Shared Cultural Heritage