Gedeeld Cultureel Erfgoed

Alles uitklappen
Tentoonstelling De wereld van de VOC. Foto: Anne Reitsma

Hoe is de geschiedenis van Nederland als wereldnatie ook vandaag nog van invloed op de maatschappij en onze internationale relaties? De taal die we spreken, gerechten die we eten, gebouwen die we om ons heen zien en de verhalen die we doorvertellen, vertonen veel sporen van een gedeelde geschiedenis met andere landen. Nederland werkt samen met Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Samen willen we de sporen van de geschiedenis die we delen zichtbaar houden voor de komende generaties.

Het gedeeld cultureel erfgoed programma is onderdeel van het internationaal cultuurbeleid van Nederland. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, DutchCulture, Nederlandse ambassades en verschillende organisaties in de partnerlanden werken samen in dit programma. 

Meer weten over projecten, nieuws, bijeenkomsten, netwerken en financiering? 

Binnen het programma richt het Nationaal Archief zich onder meer op het digitaliseren en toegankelijk maken van archiefcollecties in binnen- en buitenland, die te maken hebben met het gedeeld verleden. Wist u bijvoorbeeld dat er in Jakarta nog ongeveer 17 km archiefmateriaal ligt uit de koloniale periode? Door middel van digitalisering wordt de historische informatie in deze documenten veiliggesteld en beschikbaar gemaakt voor online onderzoek.

De ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken hebben gezamenlijk een beleidskader voor het Internationaal Cultuurbeleid opgesteld, waarin de ambities met betrekking tot gedeeld cultureel erfgoed staan. Het huidige beleidskader voor de periode 2017 – 2020 is vanaf 1 januari 2017 van toepassing.

Voor de uitvoering van projecten met betrekking tot gedeeld cultureel erfgoed hebben de betrokken ministeries een bedrag gereserveerd. Relevante projectvoorstellen kunnen ingediend worden bij DutchCulture en de Nederlandse ambassade in het betreffende prioriteitsland. Houd voor de nieuwe periode 2017 – 2020 de website van DutchCulture in de gaten.

Om de maand verschijnt een Engelstalige digitale nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen en projecten op het gebied van gedeeld cultureel erfgoed (shared cultural heritage). Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich via deze link aanmelden.

Facebook Shared Cultural Heritage