Inzage in beperkt openbaar archief

Archieven in een archiefbewaarplaats zijn nooit geheim. Ook wanneer een beperking is gesteld aan de openbaarheid, is inzage mogelijk. Aan die inzage zijn wel voorwaarden verbonden. Wat deze zijn, is afhankelijk van waarom de beperking precies is gesteld.